Transparantie

Volt gelooft dat transparantie aan de basis ligt van vertrouwen in de politiek. Daarom geeft Volt op dit gebied het goede voorbeeld. Dit doen we door middel van een overzicht met alle grotere donaties (boven de € 3.000 per jaar per persoon) die Volt ontvang en door regels op te stellen voor het wel of niet aannemen van donaties.

In het verkiezingsprogramma van Volt is veel aandacht voor zaken die transparantie in de weg staan. Daarbij stellen we de volgende maatregelen voor.

  • Vergroot de transparantie van de EU door verkozen functionarissen/bestuurders te verplichten inzage te geven in hun bureaukosten en uitgaven.
  • Bescherm de pers en klokkenluiders door de invoering van duidelijke richtlijnen om straffen van de overheid te beperken voor het publiceren van vertrouwelijke informatie in het openbaar belang.
  • Controleer en bewaak de transparantie van al het lobbywerk binnen de EU. Alle lobbyactiviteiten moeten worden bijgehouden in een openbaar register, gekoppeld aan een strenge gedragscode.

Donaties

Dank aan alle donoren - hoe klein de bijdrage ook is geweest! Hier ligt het fundament van de beweging.

Hier vind je de enige echt Volt crowdfunding: www.steunvolt.nl

Volt Nederland handelt in lijn met de richtlijnen die vermeld staan op de website van Volt Europa https://www.volteuropa.org/transparency. Wij maken alle donaties van € 3.000 of meer (per jaar per persoon, dus als de som van meerdere donaties meer dan € 3.000 is in een kalenderjaar) openbaar. Dit zijn de volgende:

2020

Alex Mulder€ 25.00009-03-2020

2019

Jaap R. Rosen Jacobson€ 12.528,90 04-03-2019
Secrid B.V.€ 20.00013-05-2019
Koopman Witteveen NV€ 5.000 14-05-2019
Van den Hoff Beheer BV€ 10.00017-09-2019
MMM Dreesmann€ 13.200 17-09-2019
Van Goethem Internet Ventures€ 15.00003-10-2019

2018

Geen donaties van € 3.000 of meer ontvangen.