ANBI

ANBI

Volt Nederland is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Dit betekent dat financiële bijdrages aan Volt Nederland onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

RSIN

Het RSIN of fiscaal nummer ANBI van Volt Nederland is 858925229.

De naam van de instelling

Volt Nederland

Bankrekeningnummer

NL38 TRIO 037 9292 440 t.a.v. Volt Nederland

Contactgegevens

Algemene vragen en feedback
info@voltnederland.org

Pers- en mediavragen
+316 4825 4393
media@voltnederland.org

 

Bestuurssamenstelling:

Naam

Titel / functie

Laurens Dassen

Voorzitter

Jason Halbgewachs

Secretaris

Tom Bolsius

Penningmeester

Onno Lixenberg

Bestuurslid

Lars Jongerius

Bestuurslid

Aida Tunovic

Bestuurslid

Liping Oerlemans

Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen Bestuursleden geen vergoeding van de vereniging Volt Nederland.