Hieronder staan de vijf pijlers van het beleid van Volt met vervolgens de losse standpunten per thema. Het volledige verkiezingsprogramma staat in de verklaring van Amsterdam en het bijbehorende ondersteunende document (Engels). Dit programma is vastgesteld tijdens een algemene vergadering van Volt Europa en vormt de basis voor de verkiezingscampagnes in alle landen waarin Volt verkiesbaar is.

De 5 Hoofdstandpunten van de Europese Verkiezingen 2019

Alle standpunten