Onze mensen

Op deze pagina staat een lijst van alle bij Volt Nederland werkzame mensen (vrijwillig en betaald).

Naast de Nederlandse teams werken er ook teams in andere landen en in de Europese teams aan het behalen van onze doelen.

 • Een overzicht van de websites van de andere Volt landen vind je op onze Europese website.
 • Wil je meer weten over de mensen van Volt Europa? Het Europese bestuur en de andere leads vind je hier.
 • Voor een overzicht van alle volksvertegenwoordigers van Volt die waar ook in Europa verkozen zijn, klik hier.
>

Algemene vragen en feedback

Kan je in onderstaand overzicht niet precies de juiste personen vinden om contact mee op te nemen? Of heb je algemene vragen en feedback?

Neem dan contact met ons op via info@voltnederland.org. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

>

Pers- en mediavragen

Voor pers- en mediagerelateerde vragen.

media@voltnederland.org

Je kunt hiervoor ook altijd contact opnemen met Anna Strolenberg (Coordinator Communicatie & Beleid, +31 6 40 28 71 40) of Wouter Bouma (Lead PR team).

>

Beleid

De themacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van input vanuit de leden en experts. De opgehaalde informatie voegen ze samen tot een nationaal beleidsprogramma. Dit beleidsprogramma vormt de basis voor het verkiezingsprogramma voor de nationale verkiezingen van 2021. Het ophalen van input bij de leden wordt in samenwerking gedaan met de stedenteams.

Het kernteam beleid heeft als belangrijkste taak om de themacoördinatoren in deze uitdaging te ondersteunen. Het kernteam beleid zorgt voor korte lijntjes in de organisatie en is de schakel tussen de nationale coördinatoren, Volt Nederland en Volt Europa. Voor een snelle reactie op een vraag, stuur een berichtje naar een van de leden van het kernteam.

Hieronder vind je de contactgegevens van de themacoördinatoren en de leden van het kernteam beleid.

>

Bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Samen met de andere vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. De bestuursleden sturen de verschillende teams aan, stellen de strategie vast en bewaren de algemene koers van de organisatie. Hieronder vind je de contactgegevens van alle bestuursleden en de algemene contactgegevens van het bestuur.

Algemene contactgegevens Bestuur

Algemene vragen: Bestuur@voltnederland.org
Postadres: Tollensstraat 33-B, 1053 RS Amsterdam

>

Commissie van geschil en beroep

De commissie van geschil en beroep van Volt Nederland heeft de taak de in de statuten en het huishoudelijk reglement genoemde geschillen en ingestelde beroepen, en alle door het bestuur van de vereniging Volt Nederland voorgelegde geschillen, te behandelen en tot een bindende uitspraak te komen.

Als het een beroep betreft brengt de commissie het besluit in kaart waartegen beroep wordt ingesteld en beoordeelt de motieven van de appellant tegen het genomen besluit. De appellant kan vragen het beroep mondeling te mogen toelichten. De commissie kan eveneens aan de appellant vragen het beroep toe te lichten. Na het wegen

van alle argumenten van het besluit, van de appellant en van de regelgeving die betrekking heeft op het beroep komt de commissie, bij voorkeur met consensus tot een uitspraak. De uitspraak wordt op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden.

 • Kathelijn Noordzij, voorzitter
 • Roos Habets
 • Coen van de Kraats
 • Erik van Orlé
 • Elske Uildriks

Algemeen contact: geschilberoep@voltnederland.org

>

Fulltimers

Samen met alle vrijwilligers werken de fulltime mensen voor Volt in Nederland aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. Hieronder vind je de contactgegevens van alle fulltimers.

>

Fundraising

Voor vragen over donaties of fundraising.

Thijs Schaap (coördinator)

fundraising@voltnederland.org

>

Kandidaten

 • Laurens Dassen – Lijsttrekker Volt in Nederland
 • Nilüfer Gündoğan – Nummer 2 Volt in Nederland
 • Ernst Boutkan – Nummer 3 Volt in Nederland
 • Marieke Koekkoek – Nummer 4 Volt in Nederland
 • Martin Gravelotte – Nummer 5 Volt in Nederland
 • Bibi Wielinga – Nummer 6 Volt in Nederland

Klik hier voor meer info over de Volt kandidaten

>

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie van Volt Nederland heeft de taak het bestuur advies te geven over de geschiktheid van kandidaten, waarvoor het bestuur een vacature heeft bekend gemaakt. Het betreft:

 • functies binnen Volt Nederland;
 • een plaats op een kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend bestuurslichaam.

De commissie geeft per kandidaat een gemotiveerd advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie en geeft aan of de kandidaat geschikt of ongeschikt wordt geacht om deze voor te dragen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering besluit na schriftelijke stemming of de kandidaat wordt gekozen voor de functie en als het een kieslijst betreft voor de rangorde op de kieslijst.

 • Peter Blok (co-voorzitter)
 • Maartje Sprietsma (secretaris)
 • Auke Boomsma
 • Luit Italianer
 • Peter-Paul de Leeuw
 • René Spekschoor
 • Sacha Muller
 • Wouter Put

Algemeen contact: kandidatencommissie@voltnederland.org

>

Kascommissie

 • Ellen Berkers
 • Wouter Baren

>

Stedenteams

Op onze weg om de Europese politiek voor altijd te veranderen, zijn we natuurlijk niet alleen actief op internet, maar ook lokaal. We organiseren bijeenkomsten om te praten over politiek en de huidige uitdagingen, ontmoeten elkaar in een gezellige meet-up of vieren evenementen zoals de Europadag.

We zijn al actief in veel steden, je vindt de teams hier.

Is jouw stad er nog niet en wil je iets beginnen? Neem contact op met onze expansieleider Lars Jongerius en we zullen je helpen aan de slag te gaan

>

Volt Europa

Naast de Nederlandse teams werken er ook teams in andere landen en in de Europese teams aan het behalen van onze doelen. Wil je meer weten over de mensen van Volt Europa? Het Europese bestuur en de andere leads vind je hier.

Een overzicht van de websites van de andere Volt landen vind je op onze Europese website.