Blog

De toekomst: Made in Europe!

Zowel de Europese Unie als Nederland presenteerde deze week de plannen voor het komende jaar en het antwoord op de Corona- en financiële ciris. Zo zijn er veel thema’s voorbij gekomen, hieronder bespreken wij de belangrijkste en wat Volt daarvan vindt.  

Laurens Dassen gekozen als Lijsttrekker!

Zaterdag 6 juni vond het online ledencongres van Volt plaats. Het was een belangrijke dag waarop wij onze lijsttrekker en top-kandidaten kozen. En wat een dag was het! De energie spatte van het beeldscherm af. 

Crisis? What crisis?

Een crisis dwingt ons om het oude leven even los te laten en om stil te staan. Een crisis roept vragen op. Veel vragen. Politieke vragen, maar ook vragen over hoe wij ons dagelijks leven inrichten. Vragen over ons onderwijs.

Enkele politieke vragen:

Wat betekent deze crisis voor onze omgang met het milieu en de natuur? Voor onze consumptie en onze leefwijze? Wat betekent dit voor landbouw en voeding? Wat betekent het voor…

Hoe Europees zijn wij?

Nu, tijdens de ‘Coronacrisis’, schreeuwt iedereen om solidariteit. Niet alleen in Nederland maar in de hele EU. We willen niet wegkijken van lidstaten waar de ziekenhuizen overlopen en honderden mensen per dag sterven. Wij willen een Europa dat altijd de belangen van 450 miljoen mensen voorop stelt. Wij willen een Europa van de burgers!

Maar dat is nog hard werken. Samenwerking begint bij…

Digitale zaken

Op dinsdag 7 april kondigde het kabinet aan dat er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid om apps te gebruiken bij het traceren en isoleren van coronabesmettingen. Om goed te kunnen traceren, zouden recente contacten van gebruikers moeten worden bijgehouden. Ook zou een waarschuwing verzonden worden als…

Vrouwen binnen Volt

19 februari 2020, tijdens een Tweede Kamerdebat wordt getwitterd: “2020. Kamerlid.”. Hieronder post de twitteraar een foto van een vrouw in een blauw jurkje. Vervolgens, onder de post, vervolgt hij: “Kleed je wat zakelijker en je wordt nóg serieuzer genomen”. Nu wil ik het hier niet nog langer over hebben, maar ik wil er wel op aanhaken omdat mij recentelijk werd gevraagd waarom…

Samen gezond

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een boer in Friesland. Hij realiseert zich dat boer en natuur niet apart van elkaar gezien kunnen en kiest daarom voor kleinschalige landbouw. Deze Friese boer is een uitzondering. Veel boeren hebben moeite om prioriteit te geven aan de natuur.

Sinds de Tweede Wereldoorlog voert Nederland een beleid dat erop gericht is…

Belastingen, uitkeringen en toeslagen

Jeetje, wat een weken hebben we er wereldwijd met z’n allen opzitten. De kans is groot dat je dit leest vanuit je huiskamer – mogelijk in je pyjamabroek – want het devies voor ons allemaal is: ‘Blijf zoveel mogelijk binnen!’.

Dit geldt natuurlijk ook voor alle thema-coördinatoren, dus…

De Heckman equation

In de paragraaf over jonge kinderen verwijst de Europese Mapping of Policies naar de econoom Jim Heckman en de zogenoemde ‘Heckman Equation’. De vraag is, hoe komt het dat we bij een bespreking van het jeugdbeleid terecht komen bij een econoom? En hoe kan een econoom geïnteresseerd raken in de ontwikkeling van…

Eurobonds

In deze uitdagende tijden zijn solidariteit en eenheid de sleutel tot succes. Vorige week slaagden de Europese leiders er niet in om gezamenlijke maatregelen te nemen om de economische gevolgen van deze crisis aan te pakken. Volt roept de nationale EU-regeringen op om de gemeenschappelijke uitgifte van Eurobonds snel in te voeren om zo gezamenlijk de Europese economie te beschermen. Lees meer in ons statement. Ook bezorgd? Teken dan de petitie voor meer EU solidariteit!

Onderwijs in tijden van de coronacrisis

Wat is het doel van onderwijs? Even leek het doel van onderwijs te zijn teruggebracht tot de opvang van kinderen. De uitspraken van Rutte leverden woedende reacties op van leraren. Hoezo moeten leraren kinderen opvangen zodat hulpverleners aan het werk kunnen blijven? Zijn scholen een veredelde kinderopvang? Nu kinderen thuis zitten…

Power to the people

De macht teruggeven aan de burger. Ervoor zorgen dat mensen gehoord worden. Vertrouwen herstellen in de politiek. Het volk moet meer invloed krijgen in de politiek. Sinds ik met dit…

Welke top kandidaten gaan voor Volt naar de Tweede Kamer?

In maart 2021 vinden de volgende Tweede Kamerverkiezingen plaats en Volt doet mee! 

Wat laten we onze kleinkinderen na als de EU een boekhoudproject wordt?

Een artikel geschreven door een aantal verontruste grootouders van Volt
De Brexit en de houding van de regering-Trump in de VS hebben ons recent wakker geschud. We zijn ons hierdoor extra bewust van de kwetsbaarheid van Nederland als welvarend, klein land. Het is evident dat…

Volt en defensie: hoe moet dat nou?

Nederland kent net zoals de meeste landen in Europa al bijna 75 jaar vrede. Waarden zoals democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, onafhankelijkheid van de media en onze rechtstaat klinken misschien als vanzelfsprekend, maar…

Digitale zaken

Op woensdag 19 februari publiceerde de Europese commissie haar digitale strategie. Deze digitale strategie bestaat uit plannen op het gebied van cyberveiligheid, privacy, democratie en digitale infrastructuur. De ambitie is om Europa…

Samen vooruit!

Nadat ik op verschillende evenementen in het land input heb verzameld en besproken, begin ik als thema-coördinator voor ‘Internationale Samenwerking’ nu aan Fase 2: het uitwerken van de aangedragen thema’s in een…

Een zoektocht naar een gebalanceerd migratiedebat

Wow, wat was dit een proces. Of althans, wat ís dit een proces! Het begon met het ontrafelen van het Europese Volt-beleid. Nu staan we aan het begin van de tweede fase voor het…

Meer geld naar Brussel, juist nu!

De meerjarige EU-begroting loopt dit jaar af. De nieuwe begroting (2021–2027) staat op de agenda en moet dit jaar worden beklonken. Een nieuwe Commissie is…

Klimaat, milieu en natuur

Op 1 februari is de eerste fase van het schrijfproces afgerond. De input die in die fase is opgehaald, is verwerkt en er zijn duidelijke kaders meegegeven voor de tweede fase. De aanstaande periode…

Werk

Dit jaar zijn er in korte tijd een aantal interessante rapporten gepubliceerd met ‘werk’ als onderwerp. Dat begrip, dat zo makkelijk wordt gebruikt, heeft een grote impact op...

Landbouw en voeding

Landbouw is een onderwerp dat dicht bij mijn hart ligt. Mijn ouders komen van de boerderij en ik heb van jongs af aan een grote liefde voor de natuur. Ik voelde me dus geroepen om...

Blog kernteam: de volgende stap

Ook rond deze frisse dagen zit het beleidsteam niet stil! Na twee maanden intensief input ophalen bij de Volt-leden in verschillende steden, werd het tijd voor...

Update bestuur februari 2020

Het is weer tijd voor een korte update uit de bestuursvergaderingen. We doen dit in de vorm van een korte samenvatting op de blog om jullie laagdrempelig mee te nemen in de bestuursvergaderingen...

Update bestuursvergadering januari 2020

Het was de eerste maand van 2020 erg druk, dus bij dezen een samenvattende blog over de eerste twee bestuursvergaderingen van het jaar. In de eerste vergaderingen van het jaar hebben we stilgestaan bij...

Drie stagiairs aan de slag

Vanaf vandaag is het stagiairteam voor dit eerste halfjaar compleet! Marek Sustak, Justus Ebel en Friso Datema zijn nu alledrie begonnen met hun stage bij Volt...

Congres Eindhoven succes!

Afgelopen zaterdag was het eerste Volt Nederlandcongres van dit jaar. Dankzij de fantastische voorbereiding en organisatie van het Stedenteam van Eindhoven konden bijna 200 aanwezige Volters...

Mobiliteit

Mobiliteit is een thema waar iedereen regelmatig mee te maken heeft. Aan input vanuit Volters is dan ook geen gebrek. We hebben workshops gedaan in Rotterdam, Groningen en...

Familie, zorg en gezondheid

Na sociale zekerheid (81,8 miljard) is zorg (79,7 miljard) de grootste kostenpost van het Rijk. Om een idee te geven: het totale budget van de Nederlandse politie staat gelijk aan...

Overheid en democratie

Hoe zorgen wij ervoor dat mensen zich meer gehoord voelen? Wie is verantwoordelijk voor onze toekomst? Op wat voor manier willen wij...

Op naar 2021!

JANUARY 09, 2020

Volt Nederland maakt zich klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hierbij hoort ook het s…

Belastingen, uitkeringen en toeslagen

DECEMBER 31, 2019

Hoe kan het toch, dat verschil tussen jouw salaris en wat je op je rekening gestort krijgt? Een g…

Hoe staan de digitale zaken?

DECEMBER 31, 2019

Digitalisering is een onderwerp dat in de nationale politiek weinig aandacht krijgt, terwijl het …

Vele handen maken licht werk van onze Visie!

DECEMBER 23, 2019

De afgelopen maanden hebben we, als werkgroep Visie & Positionering, tijdens verschillende in…

Run for Volt gaat van start!

DECEMBER 23, 2019

Het Run for Volt-programma gaat begin 2020 van start! Dit unieke trainingsprogramma is bedoeld vo…

Werk jij mee aan ons verkiezingsprogramma?

DECEMBER 23, 2019

De afgelopen weken is het Beleidsteam volop bezig geweest met het verzamelen van input voor het v…