Werkgroep Visie en Positionering

Update Augustus:

Een korte update van de werkgroep Visie en Positionering. Om te beginnen willen we iedereen heel erg bedanken die suggesties en commentaar heeft geleverd voor de visie, tijdens de bijeenkomsten in de stedenteams. Om tot een eerste versie te komen blijken we meer tijd nodig te hebben dan gedacht. Daarom hebben we besloten om de laatste ronde feedback uit te stellen. Die zal dus niet, zoals eerder vermeld, plaatsvinden tussen 7 en 9 augustus. In plaats daarvan mikken we op na het congres van 31 augustus.

---- 

Update Juli:

De werkgroepen van de 'Strategy Taskforce' zijn druk aan het werk voor de strategie van Volt in Nederland. Omdat Volt een democratische grassroots beweging is, willen we de leden actief betrekken en meenemen in dit proces. Met jullie hulp is geen berg te hoog!

De werkgroep die zich bezighoudt met de visie en positionering wil tijdens het partijcongres op 31 augustus de visie presenteren voor Volt in Nederland. De eerste momenten om hieraan mee te werken zijn al geweest, namelijk in de stedenteams met de enquête 'De Toekomst van Volt' en tijdens de nationale bijeenkomst in Deventer. Er komen nog twee momenten aan.

In de week voor het congres is de visie af en wordt deze rondgestuurd, zodat er op 31 augustus over gestemd kan worden.

Vriendelijke groet,

De Werkgroep Visie en Positionering