Werkgroep Professionalisering & Democratisering

Update voor het congres:

Zaterdag 31 augustus komen we in Rotterdam bij elkaar, daarbij zal de Volt Nederland strategie gepresenteerd worden.

Hier vind je info over de hele strategie.

Hier vind je meer over de werkgroep Professionalisering & Democratisering. 

En op deze pagina (onderaan) een overzicht van de andere werkgroepen met op de eigen pagina's de updates. 

 

Update augustus:

De Strategie Taskforce is nu dik een maand bezig met een grote groep enthousiaste mensen die  meewerken aan de strategie van Volt Nederland voor de Tweede Kamerverkiezing. In de vorige nieuwsbrief was een uitleg over de aanpak van de Positionering Werkgroep te lezen, daarom brengen we jullie ditmaal een update vanuit de werkgroep Democratisering en Professionalisering. Deze werkgroep gaat in een notendop over hoe we alle onderwerpen die te maken hebben met de organisatie van Volt Nederland zo goed en zo democratisch mogelijk kunnen regelen. Om dit overzichtelijk te houden zijn er vier deelgebieden benoemd

Democratisch Huis

Om een solide organisatie te ontwikkelen met een plek binnen het Nederlands politiek bestel, is het van belang dat  we een vertakking hebben om mensen in Nederland te bereiken en te mobiliseren. Je kunt dit zien als de vergrotende trap van de huidige City Teams. Om de besluitvorming van Volt Nederland zo democratisch mogelijk te houden, zullen we wellicht moeten afwijken van de gebruikelijke verdeling waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen nationale, provinciale, en gemeentelijke vertegenwoordiging. Maar hoe dit precies moet gebeuren, zal eveneens op democratische wijze besloten moeten worden.

Bedrijfsvoering

In een duurzame politieke partij is het onvermijdelijk om de organisatie, al dan niet gedeeltelijk, te formaliseren en noodzakelijke processen en systemen vast te stellen. Alleen door helder te maken hoe je als partij opereert waarborg je de transparantie en openheid waar Volt voor staat. Daarbij is het belangrijk om aansluiting met het Europees niveau te zoeken en ondertussen uitvoerbaarheid en inspraak op decentraal niveau te regelen.

Volksvertegenwoordigers

In maart 2021 willen wij als Volt Nederland klaar zijn om met een sterk team aan kandidaten deel te nemen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan (en veel gediscussieerd over) het vormgeven van het werving en selectieproces van deze toekomstige Volt Volksvertegenwoordigers. De komende periode zal Volt op zoek gaan naar de juiste mensen die ons het beste kunnen vertegenwoordigen in  de nationale politiek.

Training

Op Europees niveau bestaat er momenteel al een Volt Academy die trainingen aanbiedt. Binnenkort gaan we van start om ook een Volt Nederland Academy te starten met een breed trainingsaanbod, speciaal bedoeld voor onze Nederlandse leden. Een training die hoge prioriteit heeft is het opzetten van een ‘kandidatenklasje’ om toekomstige kandidaten klaar te stomen voor de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De mensen die hier aan mee doen krijgen o.a. training op het gebied van debatteren, media technieken, en inhoudelijke cursussen op het gebied van nationale en Europese politiek. 

Tijdens de komende ALV van 31 augustus vertellen wij verder over de denkrichtingen die wij zijn ingeslagen en horen we graag jullie feedback. Op alle vier de deelgebieden is gedurende de komende maanden heel veel werk te verzetten. Als een specifiek onderwerp je aanspreekt om aan mee te werken, dan nodigen we je van harte uit om ons te benaderen!  Houd ondertussen de vele oproepen en vacatures in de gaten op dit website van Volt Nederland. Vanaf september zullen er hier ongetwijfeld weer veel van gaan verschijnen. 

Namens de coördinatoren,

Hester IJgosse

Sandra Griffejoen 

Foto van discussie uitkomst Democratisch Huis (Stadsbesturen) bijeenkomst in Deventer