Werk

Dit jaar zijn er in korte tijd een aantal interessante rapporten gepubliceerd met ‘werk’ als onderwerp. Dat begrip, dat zo makkelijk wordt gebruikt, heeft een grote impact op je leven. Bijna iedereen zal zijn of haar volwassen leven werken en, misschien besef je het niet, maar je collega’s zie je vaker dan je partner of vrienden. Werk is dus niet zomaar een begrip en het zou zeker niet voor lief moeten worden genomen.

Het is dan ook niet vreemd dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor het thema ‘werk’. Er is een (al dan niet) reële angst voor (technologische) innovaties en de impact hiervan. Wel, een beetje of geen werk in de toekomst; de meningen van experts lopen sterk uiteen. Hoe dan ook, onze manier van werken gaat veranderen.

De impact zal zowel op sociaal, maatschappelijk als economisch vlak voelbaar zijn. Dat is niet vreemd, als je begrijpt hoezeer werk met ons dagelijks leven is verweven. Die verwevenheid is er ook met de thema’s economie, belastingen, onderwijs en gezondheid. ‘Werk’ is als beleidsthema dan ook een heel divers en breed onderwerp.

In diverse sessies hebben leden hun input over werk gegeven. Inkomenszekerheid, (levenslange) persoonlijke ontwikkeling, zingeving, het ‘nieuwe werken’ (maar wat is dat eigenlijk?); dit zijn slechts een aantal sub-onderwerpen die zijn genoemd. Ik vond het vooral interessant om op te merken dat de input in meer of mindere mate terug te vinden is in de recent gepubliceerde rapporten. Dit geeft aan dat Volt en haar leden op nationaal en Europees niveau allang bezig zijn met de toekomst én met het verzinnen van oplossingen.

In de tweede fase is het de beurt aan experts om mij verder te helpen. Wat voor uitdagingen herkennen experts? Hoe kunnen we die het beste tackelen? Jullie input toets ik bij experts en aan het einde van fase twee leg ik deze bij jullie terug.

Mocht je voor die tijd nog wat willen laten horen? Via anies.vantol@volteuropa.org ben ik altijd bereikbaar voor meer input, vragen of opmerkingen.

Anies van Tol

Thema-coördinator Werk