Twijfel je nog? Bekijk hier de verschillen!


Voor de Europese Verkiezingen zijn er veel verschillende standpunten per partij. Hier hebben we ze eenvoudig op een rijtje gezet. Groen = voor, oranje = neutraal/geen mening, rood = tegen.

Standpunt Volt D66 VVD GroenLinks PvdA
Voor een sterk federaal Europa
Een transparanter Europa.
Een Europese CO2 belasting.
Een Europese belasting op plastic.
Het vervangen van unanimiteit door de stem van de meerderheid.
Initiatiefrecht voor het Europees Parlement.
Een sterk gezamelijk Europees leger.
Het makkelijker maken om overal in EU te werken.
Goede bescherming van werknemers van de EU.
Zie hieronder de standpunten van Volt.

De 5 Hoofdstandpunten van de Europese Verkiezingen 2019

Hierboven staan de vijf pijlers van het beleid van Volt met vervolgens de losse standpunten per thema. Het volledige verkiezingsprogramma staat in de verklaring van Amsterdam en het bijbehorende ondersteunende document (Engels). Dit programma is vastgesteld tijdens een algemene vergadering van Volt Europa en vormt de basis voor de verkiezingscampagnes in alle landen waarin Volt verkiesbaar is.