Volt Senior Klankbord (VSK) bijeenkomst over de GreenDeal.

De VSK ziet dit thema als een ‘ei van Columbus’ voor Volt om zich sterk mee te maken tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De wens is één thema grondig te bespreken, met voldoende tijd. Daarbij worden we niet opgejaagd door andere programmapunten op een te krappe
agenda. Voor het thema GreenDeal sturen wij aan op door de deelnemers gegenereerde antwoorden op vragen zoals:

  • Wat betekent de GreenDeal voor Europa, een EU-land, voor Nederland, voor Nederlandse gemeenten?
  • Welke maatregelen moet de burger nemen?
  • Welke impact hebben die op huishoudens?
  • Welke tijdslijn moeten we halen?
  • Welke kosten zijn daarmee gemoeid?
  • Welke financiering is beschikbaar?
  • Welke voorbereidende en doorlopende communicatie met de burger is noodzakelijk?
  • Hoe kan Volt zich hierin onderscheiden van nationale partijen?
  • Hoe kunnen we onze kandidaten hierin toerusten voor debat, informatievoorziening en overtuiging?

Deze antwoorden leveren we aan het Volt NL bestuur en de beleidscoördinatoren.

Wij hebben voor ogen dat straks in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen Volt klaar staat met dergelijke antwoorden. Dus aangaande klimaatmaatregelen en impact zal Volt in haar verhaal de stemmer kunnen tonen welke stip er op de horizon staat. En voorgaan in hoe we daar komen en dat Volt die “reis” (het is niets minder dan dat, het ‘omkatten’ van de gehele samenleving) vanuit de Tweede Kamer zal helpen maken, met bezielde redelijkheid en radicaal optimisme. Als Samenbrengens, Vooruitdenkers en Waarmakers.

Inschrijvingen svp aan Wim Monasso: wim.monasso@volteuropa.org .

Kom en spreek mee over dit thema op 25 april bij Biercafe Olivier in Leiden. WAAR en WANNEER
Wij organiseren de GreenDeal-discussie samen met Volt City Team Leiden:
Zaterdag 25-04-2020, 12:00 – 16:00
Belgisch biercafé Olivier (https://leiden.cafe-olivier.be/ ) *)
Hooigracht 23
2312 KM Leiden
(er is om 12:00 een eenvoudige lunch beschikbaar à € 12,50 p.p. T.b.v. nooddruftige studenten-Volters plaatsen we donatie-box, te vullen door druftige Volters, om hen financieel tegemoet te komen – gelieve cash op zak te hebben)