Vrouwen binnen Volt

Vrouwen binnen Volt

4/23/2020, 3:20:47 PM

19 februari 2020, tijdens een Tweede Kamerdebat wordt getwitterd: “2020. Kamerlid.”. Hieronder post de twitteraar een foto van een vrouw in een blauw jurkje. Vervolgens, onder de post, vervolgt hij: “Kleed je wat zakelijker en je wordt nóg serieuzer genomen”. Nu wil ik het hier niet nog langer over hebben, maar ik wil er wel op aanhaken omdat mij recentelijk werd gevraagd waarom ‘Women of Volt’ (een vrouwennetwerk binnen Volt Europa) nu eigenlijk nog nodig is. Vrouwen hebben zich toch al opgewerkt?

Is dat waar? Ja en nee. Ja, veel vrouwen zijn hoogopgeleid. Nee, vrouwen zitten nog maar mondjesmaat in hoge posities, zeker in de politiek. 35% van de Tweede Kamerleden zijn vrouw. 31% van Nederlandse gemeenten heeft géén vrouwelijke wethouders. Tijdens de vorige verkiezingen deden 28 partijen mee; 25 werden geleid door een man. Daarom is het zo belangrijk dat we netwerken voor vrouwen binnen en rondom Volt bouwen.

De diversiteit die we tot nu toe zo aanmoedigden binnen Volt moet beschermd worden naarmate we verder groeien in de politiek. Als wij volgend jaar de Tweede Kamer ingaan dan moeten wij ook kunnen waarmaken dat we daadwerkelijk die inclusieve partij zijn. Wat er namelijk gaat gebeuren, is dat wij als nieuwe partij gaan werken in een wereld waarin gendergelijkheid nog totaal niet zo breed gedragen is. Het resultaat: mannelijke Voltleden maken sneller promotie, komen makkelijker in netwerken binnen en krijgen sneller een podium. Dus daarom juist nu, hebben we vrouwennetwerken nodig. De eerste is gestart; het Vrouwen van Volt-team wordt momenteel opgericht.

Áls we ons gedachtegoed blijven borgen in de partij, zou het zo kunnen zijn dat we ook af en toe met moeilijke situaties te maken krijgen. Wie weet ontstaat er wel wrijving, omdat het bespreekbaar maken van gevoelskwesties nogal eens wat moeite kost. Toch moeten we voor die misschien wel ongemakkelijke weg kiezen om zo met elkaar een nieuwe manier van politiek, waarin vrouwen óok gerepresenteerd zijn, waar te maken. Mannen, én vrouwen binnen Volt roep ik daarom op om die wrijving er te laten zijn. Het is een vraagstuk van ons allemaal en het vraagt inspanning en zelfreflectie om tot een goed resultaat te komen.

Ik kijk ernaar uit om meer blauwe jurkjes in de politiek te zien en meer integere dialoog binnen onze partij. Laten we ons gedachtegoed waar gaan maken.

Iesja Westerbeek

Thema-coördinator ‘Migratie en Reizen’