Vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid zijn twee belangrijke waarden in onze samenleving en twee belangrijke pijlers van onze Europese samenwerking. Toch lijken deze twee soms moeilijk samen te gaan. Iedereen wil zich zonder zorgen kunnen bewegen, maar het is juist die onbezorgde vrijheid die voor onveiligheid kan zorgen. Meer veiligheid kan op haar beurt weer zorgen voor een inperking van vrijheden. Volt respecteert en waarborgt de individuele vrijheid en zet in op onze gezamenlijke veiligheid.

Weinig mensen staan dagelijks stil bij de vrijheid en veiligheid die ze hebben. In Nederland en in een groot gedeelte van de rest van Europa hebben wij hoge standaarden als het op vrijheid en veiligheid aankomt. Met de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia en de veranderende geopolitieke verhoudingen komen deze waarden soms onder druk te staan. Denk aan cyberdreigingen en nepnieuws. Daarom is het belangrijk dat onze waarden goed vastgelegd zijn in wetten en regels en dat de rechtsstaat goed functioneert en wordt beschermd.

Het beschermen van grondrechten en de rechtsstaat zijn essentieel. Daarom vinden wij dat juridische ondersteuning laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar moet worden gemaakt. Daarnaast willen wij investeren in het nog verder verhogen van de kwaliteit van de rechtspraak. Veilig jezelf kunnen zijn, dat is wat wij belangrijk vinden.