Voltbeleid voor onderwijs, cultuur en wetenschap

Samen Voltbeleid ontwikkelen voor onderwijs, cultuur en wetenschap. Een mooie uitdaging!

Allereerst maar eens uitspitten en op een rijtje zetten wat er al op Europees niveau is ontwikkeld: veel dus. Er ligt een visie, we hebben onze doelen (Smart state, economic renaissance, social equality, citizens empowerment en EU+) en daarbinnen zijn prima uitdagingen te formuleren voor ons Nederlands Onderwijsbeleid.

Om toe te spitsen op Nederland zijn er bijeenkomsten (geweest) met Voltleden in Utrecht (3 november), Nijmegen (11 december), Groningen, Amsterdam en Ulvenhout (15 december). Op deze bijeenkomsten inventariseren we concerns (wat willen we aanpakken binnen onderwijs, cultuur en wetenschap), vertalen die in uitdagingen, stellen prioriteiten en bedenken we oplossingsrichtingen. Daarnaast zal ik in gesprek gaan met experts, praktijkdeskundigen, innovatieve scholen, onderwijsorganisaties en belangenorganisaties. De kunst is om al deze informatie inzichtelijk te vertalen in de definitieve uitdagingen en beleidsplannen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meepraten/-denken? : bezoek één van de bijeenkomsten of neem contact met me op!

Elke maandagavond hebben de themacoördinatoren van alle terreinen contact in een call en stemmen we af wat de volgende stappen zijn. Het blijft pionieren. In het onderwijs wordt hard gewerkt maar het systeem kraakt. Daar moeten we als Volt iets aan doen! Denk mee in de ontwikkeling van beleidsplannen. Uiteindelijk gaan we met Volt Nederland-leden bepalen welke plannen in het verkiezingsprogramma komen.

Erik Peperkamp (erik.peperkamp@volteuropa.org)

Themacoördinator Onderwijs, cultuur en wetenschap

(Afbeelding onder CC-BY-NC-ND-licentie vrijgegeven door Tony Hall)