Volt Neemt Pan-Europees Verkiezingsprogramma Aan

Startsein gegeven voor campagne in zeker 13 Europese landen.

Amsterdam, 27 oktober 2018 – Volt, de pan-Europese politieke beweging, werd vandaag de eerste partij die een verkiezingsprogramma voor alle Europese landen goedkeurde. De beweging, met 15.000 leden in 32 Europese landen, beoogt bij de Europese verkiezingen 25 zetels te behalen.

Het programma beschrijft de belangrijkste voorstellen van Volt, onder andere om de EU te verbeteren, er een economische krachtpatser van te maken en een duurzame en rechtvaardige samenleving op te bouwen. Het 9-pagina's tellende document roept onder meer op tot het geven van nieuwe bevoegdheden aan het Europees Parlement, door het initiatiefrecht te geven, een EU-brede koolstofbelasting in te voeren en om Europeanen te betrekken bij de Europese besluitvorming, door het opstellen van digitale platforms en burger-vergaderingen.

De Amsterdam Declaration, zoals het programma heet, is in de loop van enkele maanden gezamenlijk opgesteld door honderden Volt-leden uit heel Europa. Het zal het politieke platform vormen waarop de nationale partijen van Volt campagne zullen voeren. Het werd democratisch goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van Volt in Amsterdam door leden van de beweging met een goedkeuringspercentage van 88 procent.

"De Amsterdam Declaration is een opmerkelijke prestatie", zegt Colombe Cahen-Salvador, mede-oprichter en hoofd beleid van Volt. "Het simpele feit dat honderden mensen uit heel Europa hebben gediscussieerd over en zijn overeengekomen tot zo'n ambitieus politiek programma, is een bewijs dat Europa, hoe divers het ook is, verenigd kan worden in een gemeenschappelijke zaak."

Volt, dat werd opgericht in maart 2017, streeft uiteindelijk naar een federaal Europa, waarin burgers actief betrokken zijn bij de besluitvorming. Het is van plan om naast Europese, ook mee te doen aan nationale, regionale en lokale verkiezingen, om zo problemen op het juiste niveau aan te pakken.

Meer informatie:
De Amsterdam Declaration kan hier worden gevonden:
www.volteuropa.org/amsterdamdeclaration

Neem voor vragen contact op met:
jasper.munnichs@volteuropa.org
+31 6 4825 4393