Volt Discussion Series | Europe as a peace project

Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten een partnerschap te creëren dat zo hecht moest zijn dat oorlog zinloos zou worden. Door samenwerking en wederzijds voordeel zouden conflict en vijandschap tot het verleden behoren. Handel zonder beperkingen zou zorgen voor werk en welvaart voor allen en oorlog van het Europese continent uitbannen. Sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) is er op het Europese continent geen grootschalige oorlog meer geweest en kan er dus gesteld worden dat de Europese integratie succesvol is geweest. In de Volt Debate Series van deze maand, die in het teken staat van samenzijn en liefde, staan wij stil bij één van de fundamenten van de Europese Unie (EU); de EU als een vredesproject.

When?

December 12, 2019 at 8pm - 10pm