Volt en defensie: hoe moet dat nou?

Nederland kent net zoals de meeste landen in Europa al bijna 75 jaar vrede. Waarden zoals democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, onafhankelijkheid van de media en onze rechtstaat klinken misschien als vanzelfsprekend, maar zijn nog lang niet overal de norm. En deze waarden staan onder druk. Voor de vrede en veiligheid in Nederland en Europa is een goede defensie nodig. Dit is noodzakelijk, vooral nu onze Europese waarden fysiek of via cyberaanvallen bedreigd worden. Binnen Volt Nederland en Volt Europa zijn er werkgroepen bezig die zich met defensie bezighouden. Binnen Volt werken we met een eenduidig Europees beleidsprogramma dat in elk land waarin Volt gevestigd is geldt. Hierin is Volt als echt Europese partij uniek. Dit heeft grote voordelen ten opzichte van andere partijen, want op deze manier gaan alle Volt-partijen uit van dezelfde beginselen. Dat schept duidelijkheid. Hierdoor wordt samenwerken een stuk eenvoudiger, ook rondom het thema Defensie. Wij vinden dat binnen de EU veel geld verspild wordt vanwege de grote versnippering van krachten, die het gevolg is van een groot gebrek aan samenwerking tussen de Europese krijgsmachten.

Aan ondergetekende is binnen een Europese groep de taak toebedeeld om met een voorstel te komen tot verbetering van het onderdeel Defensie in dat Europese basisprogramma. Deze groep ziet drie belangrijke punten die we moeten aanpakken. Allereerst zijn wij van mening dat er één Europese Defensie Macht (d.w.z. een Europees leger) moet komen met gestandaardiseerd materiaal, opleidingen, logistiek en procedures.

Ten tweede moet er een centrale gezamenlijke inkoop komen. Hierdoor kunnen de gelden van de lidstaten veel beter benut worden. Hierbij vergeten we NATO niet. Als er uiteindelijk één Europese Defensie Macht is, dan heeft de NATO alleen maar met die macht en een paar niet-EU-landen te maken in plaats van met veel landen. Dat is duidelijker en efficiënter.

Tot slot pleiten wij voor Europese projecten voor het gezamenlijk ontwikkelen en produceren van militair materieel. De Europese Defensie Macht zou zoveel mogelijk materieel van Europese makelij moeten gebruiken.

Het is onze ambitie om op termijn tot die ene Europese Defensie Macht te komen door geleidelijk steeds verder gaande samenwerking tussen de krijgsmachten van de Europese landen te introduceren. Stapje voor stapje, zodat iedereen mee kan komen. In deze samenwerking is Nederland reeds een koploper, zoals met de al goed functionerende Duits-Nederlandse tankeenheid, het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps met bij toerbeurt een Nederlands en Duits commando, de Nederlands-Belgische marine-integratie met maritiem hoofdkantoor in Nederland, materiële harmonisatie van fregatten en mijnbestrijdingsmiddelen en de Nederlands-Belgische samenwerking met de F-35 gevechtsvliegtuigen. We zijn bezig verder te inventariseren welke samenwerkingen er nog meer zijn en welke aan het ontstaan zijn. Wij zijn voorstander van verdere samenwerking binnen Europa. Ook denken wij na over hoe de Europese Defensie Macht georganiseerd zou moeten worden en gestalte moet gaan krijgen.

Volts ambitie is ten slotte dat Nederland een evenredige en adequate bijdrage levert aan de gemeenschappelijke Europese defensie. Ook moet de Nederlandse krijgsmacht voldoen aan zijn grondwettelijke taken ter verdediging van het Koninkrijk.

Heb je ideeën, reacties of voorstellen ter verbetering, of wil je graag onderdeel worden van het team dat hierover nadenkt, geef dan respons op rob.vandersteur@volteuropa.org. Ik hoop op velen te kunnen reageren en ervan te leren. In de Volt-agenda (https://www.voltnederland.org/agenda) kan je zien wanneer er bijeenkomsten zijn waar je over deze onderwerpen ook mondeling inbreng kan leveren.

— Rob van der Steur