Onze visie

De nationale politiek lijkt vast te zitten in oude ideeën, zoals links tegen rechts, of liberaal tegen conservatief. Het lukt de politiek niet om antwoorden te geven op onzekerheden van burgers in een snel veranderende wereld. Deze onzekerheid wordt door extremistische bewegingen en partijen gebruikt voor politiek gewin: voor complexe vraagstukken zoals veiligheid, identiteit en solidariteit komen zij met hapklare en simplistische antwoorden aanzetten. De Europese Unie, het politieke en sociale project van onze grootouders en ouders, komt niet verder omdat men ruziet over bevoegdheden en elkaar niet vindt op gedeelde belangen...

Politieke waarden

 • Gelijke kansen

 • Gerechtigheid 

 • Vrijheid 

 • Menselijke waardigheid 

 • Duurzaamheid 

 • Solidariteit 

Een programma voor heel Europa

Voor de aankomende Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei heeft Volt één verkiezingsprogramma voor heel Europa: de Verklaring van Amsterdam.

Lees ons verkiezingsprogramma

Supporting document

Dit document is een uitgebreide toelichting op het beleid dat wordt voorgesteld door Volt.
Het werd geschreven door ongeveer 200 teamleden uit heel Europa, samen met de inbreng van een reeks experts. Het werd opgesteld om richtlijnen te geven voor de nationale afdelingen van Volt om programma's te maken.

Download PDF: Supporting document

De 5+1 Uitdagingen

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen geformuleerd, die in elk Europees land aangepakt dienen te worden. 5+1, omdat de eerste 5 uitdagingen aan de verschillende nationale realiteit van de lidstaten worden aangepast, en de +1, ons voorstel om de EU te hervormen en versterken, dat voor alle nationale programma's identiek zal zijn. Deze 5 eerste uitdagingen zijn richtlijnen voor alle Volt-afdelingen en gaan niet alleen over Europese bevoegdheden.

 • 1. Bouw een Slimme Staat

  Overheden moeten zich aanpassen om elke burger in staat te stellen volledig te participeren in de samenleving, en te zorgen voor maximale sociale betrokkenheid en mobiliteit. Slimme staten moeten nieuwe instrumenten adopteren om het vertrouwen van hun burgers te verdienen door middel van verantwoordelijk, transparant en efficiënt bestuur. We zullen investeren in onze gemeenschappelijke toekomst, door bijvoorbeeld het introduceren van innovatieve onderwijssystemen, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg en effectieve rechtspraak. Samen zullen we technologie gebruiken voor gemeenschappelijke welvaart.

 • 2. Economische renaissance

  Europese economieën moeten de motor worden van de vooruitgang van de samenleving en zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen. Om onze visie te verwezenlijken, hebben we drie belangrijke hefbomen vastgelegd: het wederopbouwen van economisch uitgedaagde gebieden, het bevorderen van leiderschap in innovatie en het aandringen op de EU om een 'sociale unie' te worden. Dit vereist innovatieve concepten en beleid om bureaucratie te verminderen, de arbeidsmarkt te versterken, innovatie in onze economieën te stimuleren, te investeren in slimme en duurzame productiviteit en handel, werkloosheid aan te pakken en een meer uniform Europees sociaal en fiscaal systeem te creëren.

 • 3. Sociale Gelijkheid

  EU-burgers en inwoners moeten gelijke rechten en kansen hebben. Mensenrechten moeten worden geëerbiedigd en toegepast. Om dat te bereiken, willen we beleid introduceren dat alle soorten ongelijkheden en discriminatie aanpakt, armoede verlicht en toegang biedt tot basisbehoeften. Het belangrijkste is dat niemand achterblijft. Dit beleid omvat: het overbruggen van de genderkloof tegen 2025, zorgen voor gelijke rechten voor iedereen en een einde maken aan dakloosheid in Europa.

 • 4. Wereldwijde balans

  In een verbonden wereld moet Europa de verantwoordelijkheid nemen in wereldwijde uitdagingen, met name klimaatverandering, voedsel- en waterzekerheid, volksgezondheid en migratie. In overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsagenda van de VN 2030, Willen wij maatregelen treffen om armoede uit bannen, banen genereren, een circulaire economie op bouwen, eerlijke handel verzekeren, levensonderhoud veilig stellen en infrastructuur bouwen voor duurzame ontwikkeling en groei.

 • 5. Burger Emancipatie

  In welke mate hebben burgers een directere invloed op hun regering, welke informatie moeten overheden publiceren en hoe kunnen burgers optimaal worden geïnformeerd om deel te nemen aan het democratisch leven? We zoeken naar de beste werkwijzen van burgerparticipatie, transparantie, manieren om openbare media te structureren en benaderingen om onze privacy te beschermen.

 • +1. EU Hervorming

  Het Europese project heeft 70 jaar vrede en stabiliteit gebracht op ons continent. De EU is echter geschokt door crises en Euroscepticisme. Om voort te bouwen op wat is bereikt, ontwikkelt het EU-hervormings team manieren om het EU-bestuur te verbeteren door een duidelijke weg van institutionele hervorming naar een federale Europese Unie voor te stellen, en concrete voorstellen voor alle beleidsterreinen.

Opmerkingen? Stuur ons een bericht!

Created with NationBuilder