Visie congres februari 2020

YouTube: Visie Volt Nederland

Wij zijn Volt

Wij zijn een Europese beweging en hebben de cultuur en waarden van Europa in ons hart. Vrijheid, sociale verbondenheid en het respecteren, ja zelfs stimuleren van verscheidenheid en eigenheid. Dat is waar democratie voor ons over gaat.

Wij denken dat het stukken beter kan

Nederland is een slim land. Een sterk en veerkrachtig land. Met een goede economie en een stabiele organisatie. Maar daar kan lang niet iedereen van meeprofiteren. Dat is best raar. Ook vinden we het onacceptabel dat het milieu naar de knoppen gaat, dat de vrijheid en democratie onder vuur liggen en dat de verschillen in Nederland steeds groter worden.

Het moet echt beter op een aantal gebieden: Klimaat. Zorg. Veiligheid. Onderwijs. Pensioenen. En dat kan best zonder enorme offers van mensen. Sterker nog: we willen dat we stoppen met naar elkaar wijzen en samen dingen aanpakken, zodat we heel hard vooruit kunnen gaan. Allemaal. Dus laten we elkaar niet gek maken, maar alle energie richten op het creëren van oplossingen. Door inzet van onze kennis en technologie. Door te investeren in slimme landbouw, snelle treinen en duurzame productie. En vooral door intensief samen te werken; in de straat, in de stad, in Nederland en in Europa.

De menselijke maat moet terug

Daarom mobiliseren we mensen om zoveel mogelijk zélf verantwoordelijkheid te nemen. Willen we de regeltjes en het papierwerk beperken. En helpen we iedereen om initiatieven die Nederland vooruit brengen, van onderaf waar te maken. Mensen die niet lijdzaam toezien en klagen, maar op hun eigen manier, in hun eigen omgeving, bijdragen aan een betere wereld. Die geloven dat, ook al zijn er onderlinge verschillen, je samen veel meer voor elkaar krijgt dan alleen: de pragmatische idealisten.

Wij houden van tegenstellingen – en van ze overwinnen

Alle mensen zijn anders, leven in andere omstandigheden en dat levert andere standpunten op. Het mooie van democratie is dat die verschillende invalshoeken waardevol zijn. We zoeken dus altijd de dialoog, ook al zijn we het grondig oneens. Dit principe omarmen we ook binnen Volt: we hebben een afkeer van autoritaire leiding en iedereen praat mee. Dat betekent dat je soms wat moet inleveren, soms je zin krijgt, en soms dat het door de discussie nog beter uitpakt dan je had gedacht.

Wij zijn:

Vooruitdenkers

We zijn positief kritisch: we nemen geen blad voor de mond, maar houden niet van wijzen. We zijn onafhankelijk en laten ons niet weerhouden door conventies en regeltjes. We zijn er van overtuigd dat er altijd oplossingen te vinden zijn.

Waarmakers

Alert en inventief, idealisten met realiteitszin en een plan. We stimuleren en beïnvloeden het debat en zijn trots op wie we zijn en wat we losmaken.

Samenbrengers

Wij staan voor democratie en individuele vrijheid, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Altijd open, onbevreesd en nieuwsgierig. Iedereen mag meedoen en dat betekent dat we met iedereen in discussie gaan en met iedereen willen samenwerken

Wij zijn Volt - radicaal positief

Voor een sterk Nederland in een sterk Europa