Onze visie

(Deze pagina gaat over Volts visie en programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Voor Volts mening over actuele onderwerpen, klik op de volgende knop.)

Volt gelooft dat Nederland het beste tot bloei komt in een Europa waar risico’s worden gedeeld, voordelen alle Europeanen bereiken, en waar iedereen een stem heeft. Een Europa met een robuuste economie die aan iedereen kansen biedt, nu en in de verre toekomst. Waarin Nederland samen met andere Europese landen het voortouw neemt om de grote transities van onze tijd aan te gaan. Alleen als wij actief zijn op elk niveau van de samenleving, kunnen wij echt verandering teweeg brengen. Daarom doet Volt Nederland mee aan de nationale verkiezingen. Alleen samen kunnen we vooruit en onze idealen waarmaken. Het is tijd voor politiek van de 21e eeuw!

Volt doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 met het volgende programma.

>

Het vertrouwen in de medemens, in de Tweede Kamer en de Europese Unie neemt toe.Toch voelen veel mensen zich nog niet gehoord door de politiek.

Volt neemt de verantwoordelijkheid om de brug tussen de samenleving en de politiek te slaan middels democratische vernieuwing.

>

De samenleving digitaliseert in een rap tempo en dit brengt kansen en uitdagingen met zich mee.

Om technologie op een veilige manier ten dienste van ons allen te stellen, is het tijd om een Ministerie van Digitale Zaken op te richten.

>

Mens en Milieu in balans

De duurzaamheidstransitie moeten wij snel en samen aangaan. Deze transitie is een inclusieve beweging die allerlei beleidsterreinen doorkruist en waarin verschillende sectoren samenkomen.

Volt stelt de natuur centraal om de balans tussen mens en natuur te herstellen.

>

Gelijke kansen

Volt zet zich in voor een diverse en inclusieve samenleving. Gelijke kansen, gelijke rechten, gelijk onderwijs en gelijke zorg zijn een vereiste voor de toekomstbestendigheid van onze samenleving. Een samenleving waarin eigenschappen, zoals etniciteit, geaardheid of geloofsovertuiging niet bepalend zijn voor de kansen die iemand krijgt in het leven.

>

De vernieuwde economie

Volt staat voor een rechtvaardige en eerlijke economie die welzijn en ecologisch herstel centraal stelt. Geluk en de gezondheid van de planeet moeten de basis zijn waarop financiële winst behaald wordt en iedereen deelt daarin mee.

De Europese Unie als grootste handelsblok ter wereld speelt een belangrijke rol in het waarmaken van deze verandering.

>

Europese waarden

De Europese samenwerking is gebouwd op gedeelde waarden. Deze waarden verbinden ons door heel Europa.

Volt verbindt het Europese gedachtegoed met het nationale en het lokale. Wij stimuleren dialoog, koesteren de verschillende culturen en zien kracht in onze onderlinge diversiteit.

>

Samen Europa

Uitdagingen van deze eeuw zijn groter dan dat individuele lidstaten aankunnen. Als wij onze welvaart en veiligheid willen waarborgen, moeten wij onze samenwerking versterken.

Daarvoor hebben wij een sterk Europa nodig. Wij geloven in de kracht van een verenigd Europa.

>

Vrijheid en Veiligheid

In Nederland en in Europa hebben wij hoge standaarden omtrent vrijheid en veiligheid. Met de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia en de veranderende geopolitieke verhoudingen komen onze standaarden soms onder druk te staan.

Volt respecteert en waarborgt de individuele vrijheid en zet in op onze gezamenlijke veiligheid.