Versterk de democratie

Veel Europeanen vinden dat ze te weinig worden gehoord door de politiek. Dit zorgt ervoor dat mensen niet stemmen en/of  niet achter genomen beslissingen staan. Dit is schadelijk voor de democratie en de samenleving. Volt gelooft dat democratie meer is dan ééń keer in de 5 jaar naar de stembus gaan. Daarom willen we de Europese democratie versterken door burgers veel meer inspraak te geven.

  • Stel burgers in staat om deel te nemen aan beleidsvorming via digitale platforms en burgerparlementen.
  • Geef Europeanen inspraak bij toewijzing van het EU-budget door invoering van deelbudgetten. EU-inwoners beslissen dan mee over besteding van bepaalde delen van EU-geld.
  • Geef het Europees Parlement vergaande bevoegdheden om beslissingen te nemen. Vervang het vetorecht door meerderheid van stemmen, zodat zinvolle besluiten veel meer kans hebben.