Verklaring over de Corona-situatie

We staan met zijn allen voor een grote uitdaging. De situatie rondom het Coronavirus (COVID-19) heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die een naaste verloren heeft. Iedereen die ziek of herstellende is wensen we veel beterschap toe! 
Om verdere escalatie zoveel mogelijk te beperken en de uitdagingen van deze crisis aan te pakken, is samenwerking essentieel. Overal in Europa en daarbuiten zien we mensen die zich met hart en ziel inzetten voor elkaar, van kleine gebaren van solidariteit tot de ongelofelijke prestaties van de mensen in de zorg en andere cruciale beroepen. Wij willen hen allemaal enorm bedanken!

We roepen alle nationale regeringen op om te werken aan een gecoördineerde Europese oplossing. Voor onze samenleving is solidariteit van cruciaal belang, met name om ervoor te zorgen dat er voldoende essentiële goederen en diensten beschikbaar blijven voor iedereen die dit nu extra hard nodig heeft. We moeten samenwerken om de productie en beschikbaarheid van medische apparatuur en medicijnen in de EU voor iedereen veilig te stellen. De kracht van onze gezamenlijke interne markt is hierbij een voordeel in het bestrijden van deze pandemie en mag niet worden opgeofferd.

Omdat juist nu samenwerking essentieel is, gelooft Volt in een verenigde Europese aanpak en staat volledig achter de voorgestelde actie van de Europese Commissie. Met name het beschermen van banen en de financiële steun voor zwaar getroffen bedrijven. Volt vraagt hierbij extra aandacht voor kleine ondernemers en zelfstandigen. Daarnaast moedigen wij de uitbreiding van het EU-Solidariteitsfonds aan, zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op gezondheidscrises zoals deze.

Voor iedereen in Nederland, volg alsjeblieft het advies van de overheid op, neem het serieus en wees solidair. In Nederland valt de situatie nog relatief mee, maar bij onze Europese buren, zoals Italië en Spanje, zien we een glimp van wat er kan gebeuren. Laten we er daarom samen de schouders onder zetten. Blijf zoveel mogelijk binnen en reis alleen als het echt nodig is. Binnen Volt werken we veel digitaal samen. Laten we onze tools nu niet alleen gebruiken om vanaf thuis samen te werken, maar vooral ook om elkaar te vinden. Kom digitaal bij elkaar, blijf positief en zorg voor elkaar. 

Samen sterker.

Ook namens de andere Volt landen,

Het bestuur van Volt Nederland