Verkeer & Mobiliteit

De huidige manieren van vervoer zullen moeten veranderen om aan te sluiten bij het Europa van de toekomst. Volt wil dit bereiken door in te zetten op duurzaam en intelligent vervoer. Openbaar Vervoer is bijv. veel duurzamer dan vliegen of auto rijden.

  • Ontwikkel slimme elektriciteitsnetten die beter kunnen omgaan met een minder constant aanbod van energie.
  • Stimuleer nieuwe methoden van energieopwekking en transport.
  • Bouw aan de uitbreiding van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen.
  • Stimuleer duurzaam vervoer door de infrastructuur voor fietsers en voetgangers te verbeteren met meer en veiligere routes (o.a. voor snelle electrische fietsen) die aansluiten op het openbaar vervoer.
  • Maak het openbaar vervoer duurzaam (o.a. door investeringen in waterstof) en betaalbaar voor iedereen.