Verkeer & Mobiliteit

De huidige manieren van vervoer zullen moeten veranderen om aan te sluiten bij het Europa van de toekomst. Volt wil dit bereiken door in te zetten op duurzaam en intelligent vervoer. Openbaar Vervoer is bijv. veel duurzamer dan vliegen of auto rijden.