Niet-vrouwelijke co-voorzitter

Volt Nederland is een inclusieve beweging en partij die staat voor gelijkheid en betrokkenheid. Op 1 februari 2020 hebben de leden van Volt Nederland de nieuwe statuten aangenomen waarin staat dat Volt Nederland twee co-voorzitters kent die niet hetzelfde gender hebben. Op 6 juni 2020 heeft het congres onze eerste vrouwelijke co-voorzitter aangesteld. Wij zoeken enthousiaste niet-vrouwelijke kandidaten voor het co-voorzitterschap, die Volt in Nederland uitbouwen en op de kaart helpen zetten richting de TK 2021.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de beweging . Samen met de andere vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. De bestuursleden sturen de verschillende teams aan, stellen de strategie vast en bewaken de algemene koers van de organisatie. Volt Nederland is een jonge partij en beschikt nog niet over een uitgebreid partijbureau. Momenteel liggen daarom ook veel uitvoerende taken bij het bestuur.

Taakomschrijving co-voorzitter

Als co-voorzitter van Volt Nederland ben je verantwoordelijk voor  de algehele leiding van de partij, organiseer/regel je (mede) de bestuursactiviteiten en treed je naar buiten op als woordvoerder/vertegenwoordiger van Volt Nederland. De co-voorzitters dragen, samen met andere bestuursleden, zorg voor de communicatie met de pers, de leden, de afdelingen en het bestuur van Volt Europa / besturen andere Volt landen. De co-voorzitters leiden de bestuursvergaderingen en de congressen van Volt Nederland. Je staat in nauw contact met gekozen volksvertegenwoordigers van Volt Nederland. Ook heb je regelmatig overleg met voorzitters van politieke partijen waarmee eventueel coalities te vormen zijn.

De taken zullen in overleg met de huidige voorzitter worden verdeeld en zullen o.a. het volgende bevatten:

 • De co-voorzitters stellen samen met de secretaris een werkplan op. De werkzaamheden die binnen de taken van het bestuur vallen, kunnen worden gedelegeerd aan bestuurscommissies, zoals de kandidatencommissie en de commissie van geschil en beroep. De leden van de bestuurscommissies worden gekozen door het Congres.
 • De co-voorzitters treden op als bemiddelaar bij problemen in lokale afdelingen. Zij kunnen zich in deze rol laten vervangen door een ander bestuurslid. Zij kunnen bij dergelijke problemen een uitspraak vragen aan de commissie van geschil en beroep.
 • De co-voorzitters en de secretaris bereiden de bestuursvergaderingen en congressen voor en leiden deze. 
 • De co-voorzitters stellen de agenda van de bestuursvergaderingen en de congressen op. Het bestuur stelt deze voorlopig vast. De agenda wordt definitief vastgesteld aan het begin van het Congres. 
 • De regiocoördinatoren of regio teamleiders volgen, samen met daartoe aangewezen bestuursleden, het functioneren van gekozen leden/fracties van Volt Nederland in de Gemeenteraden, Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer en het Europese Parlement. Jaarlijks houden zij functioneringsgesprekken met de parlementariërs, samen met de fractievoorzitter. De co-voorzitters maken afspraken met de parlementariërs over verbetering en het verkrijgen van bepaalde competenties.
 • De co-voorzitters wonen de regelmatig de fractievergaderingen bij. 

Functie-eisen (kennis en vaardigheden) voor de co-voorzitter in aanvulling op de algemene eisen die aan alle bestuursleden worden gesteld:

De co-voorzitter

 • heeft een inspirerende, doortastende, wervende, samenwerkingsgerichte en samenbindende persoonlijkheid;
 • kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern);
 • is mediageniek en hanteert professioneel diverse soorten media;
 • is gemotiveerd en in staat om de ontwikkeling van de partij aan te jagen en te faciliteren;
 • beschikt over een relevant maatschappelijk netwerk; 
 • heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke omgevingen;
 • kan besluitvormingsprocessen hanteren;
 • heeft ervaring met het leiden van vergaderingen;
 • kan delegeren;
 • kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten;
 • kan prioriteiten stellen.

Interesse? Meld je aan met een CV en motivatiebrief bij de kandidatencommissie: kandidatencommissie@voltnederland.org

Sluitingsdatum

De vacature sluit op vrijdag 28 augustus om 21.00