Lid Kascommissie

De kascommissie bestaat uit drie leden en controleert jaarlijks de boeken van Volt Nederland. De commissie rapporteert over de financiën aan het congres volgens regels zoals die in het huishoudelijk reglement beschreven staan. Momenteel zijn we op zoek naar twee nieuwe kascommissie leden.

Wat ga je doen?

 • Als lid van de kascommissie controleer je de financiële administratie en kijk je of uitgaven en facturen overeenkomen.
 • Samen met de andere commissieleden controleer je de financieel jaarverslag voordat het stuk naar de leden gaat.
 • De kascommissie stelt een verslag op voor het congres waarin de bevindingen en advies wat betreft de financiën worden beschreven en toegelicht.
 • De beraadslagingen van de kascommissie en alle met de werkzaamheden van de commissie verband houdende mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie is vertrouwelijk. Je kan de inhoud van je werkzaamheden dus niet met anderen buiten de commissie bespreken.
 • Leden worden gekozen voor een periode van een jaar.

Wie zoeken we?

 • Je bent lid van Volt Nederland en je hebt kennis van en ervaring met financiële administraties en financiële jaarverslagen.
 • Je bent analytisch, integer, communicatief sterk en besluitvaardig.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in vergelijkbare commissies.
 • Je moet een positieve Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 • Je kan niet tegelijkertijd lid zijn van de kascommissie en:
  • Lid zijn van het bestuur;
  • Een betaalde dienstbetrekking vervullen bij de partij of een daaraan verbonden rechtspersoon;
  • Een functie vervullen binnen Volt Nederland waarvan vermoed kan worden dat de onpartijdigheid in het geding kan komen;
  • Een functie vervullen waardoor je jezelf in een positie bevindt waardoor (schijnbare) belangenverstrengeling of integriteitsissues kunnen ontstaan.

Geschatte tijdsbesteding

De kascommissie komt in actie in de periode dat de financiën en het financiële jaarverslag gecontroleerd moeten worden. 

Meld je aan!

Wil jij je aansluiten bij de kascommissie? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar: kandidatencommissie@voltnederland.org

Nadat de kandidatencommissie jouw sollicitatie heeft ontvangen, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De kancie brengt een positief of negatief advies uit. Indien het advies positief is, zal je op 24 oktober worden voorgesteld aan het congres. Zij beslissen uiteindelijk of je wordt aangesteld.

Sluitingsdatum

Zondag 13 september om 20.00