Algemeen bestuurslid

Op 6 juni 2020 zijn onze vrouwelijke co-voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid ingestemd door de leden. Het huidige bestuur bestaat nu uit 7 bestuursleden. Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement kunnen de leden nog een niet-vrouwelijke co-voorzitter en een algemeen bestuurslid aanstellen. Wij zoeken nieuwe enthousiaste kandidaten voor het bestuur, die Volt in Nederland uitbouwen en op de kaart helpen zetten richting de TK2021.

Om een goede man/vrouw verhouding binnen het bestuur te waarborgen zijn we nu op zoek naar één mannelijk algemeen bestuurslid. Momenteel is de portefeuille Mens & Ontwikkeling nog niet bekleed. We zijn daarom specifiek op zoek naar iemand die affiniteit heeft of geïnteresseerd is in HR en het opzetten van trainingen.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de beweging . Samen met de andere vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. De bestuursleden sturen de verschillende teams aan, stellen de strategie vast en bewaken de algemene koers van de organisatie. Volt Nederland is een jonge partij en beschikt nog niet over een uitgebreid partijbureau. Momenteel liggen daarom ook veel uitvoerende taken bij het bestuur.

Werkzaamheden

Als bestuurslid 

 • Fungeer je als aanspreekpunt voor de fulltime medewerkers, vrijwilligers en leden van Volt. 
 • Word je voor een periode van drie jaar gekozen. 
 • Vergader je twee keer per maand met het bestuur. Eén keer per maand een fysieke vergadering en één keer een digitale vergadering. Hiervoor bereid je je goed voor en schrijf je korte voorleggers mbt jouw portefeuille voor de andere bestuursleden.
 • Heb je wekelijks contact met verschillende werkgroepen en vrijwilligers om deze aan te sturen en coördineren. 
 • Besteed je gemiddeld twee á drie dagdelen per week aan Volt. In verkiezingstijd zal het aantal uren beduidend hoger zijn.
 • Vervul je een belangrijke rol binnen Volt Europa. Als bestuurslid heb je namelijk regelmatig contact met vrijwilligers en bestuursleden van andere Volt landen. Het is dus ook belangrijk dat je goed Engels spreekt om in deze internationale context te opereren.
 • Leg je een aantal keer per jaar verantwoording af aan de leden van Volt Nederland tijdens het Congres. 
 • Geef je vorm en richting aan een snel groeiende organisatie.
 • Zet je vrijwilligers en teams in hun kracht en bouw je aan een sterke interne organisatie. 
 • Zie je toe op het opstellen van verkiezingsprogramma’s volgens de doelstellingen van Volt Europa.
 • Geef je richting aan het organiseren van verkiezingscampagnes.
 • Investeer je in je netwerk binnen en buiten de partij

Vereiste

Om deze mooie en snelgroeiende beweging aan te sturen zijn wij op zoek naar Volters die de volgende vaardigheden hebben: 

Als bestuurslid

 • Sta je achter het Volt gedachtegoed en kan je dat uitdragen
 • Heb je een visie wat betreft de functie van het bestuur binnen de organisatie
 • Heb je voldoende tijd beschikbaar
 • Heb je een inspirerende, wervende en samenbindende persoonlijkheid
 • Heb je een praktische, actieve en samenwerkingsgerichte houding
 • Ben je integer, dienstbaar aan de partij en erken je dat het bestuur ‘met één mond’ spreekt.
 • Ben je in staat om zelfstandig of met ondersteuning van een ander bestuurslid visie en processen op het eigen beleidsterrein te bedenken, aan te sturen.
 • Durf je besluiten te nemen binnen de eigen taken / portefeuille om die zo nodig achteraf binnen het bestuur te verantwoorden.
 • Ben je proactief en gemotiveerd om de ontwikkeling van de partij aan te jagen en te faciliteren.
 • Kan je delegeren, plannen en prioriteren.
 • Kan je duidelijk en overtuigend communiceren in het Nederlands en Engels.
 • Kan je leidinggeven aan teams en vrijwilligers met verschillende kwaliteiten.
 • Kan je overweg met de digitale systemen die we binnen Volt gebruiken zoals Workplace, Google Drive, Gmail, Google docs etc.

De volgende criteria zijn een pré:

Als bestuurslid heb je een visie en/ of kennis over

 • het functioneren in de toekomst van de Europese Unie in de geest van de beweging Volt
 • de rol en de toekomst van Volt Nederland en Volt Europa
 • de kansen voor verdere ontwikkeling van Volt Nederland en Volt Europa en heb je een antenne voor politieke kansen
 • politiek in Nederland en Europa
 • de partij op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal)
 • de verschillende verantwoordelijkheden binnen de partij

Interesse? Meld je aan met een CV en motivatiebrief bij de kandidatencommissie: kandidatencommissie@voltnederland.org

Sluitingsdatum

De vacature sluit op vrijdag 28 augustus om 21.00.