Update Strategie: Werkgroep Expansie & Grassroots

Update voor het congres:

Zaterdag 31 augustus komen we in Rotterdam bij elkaar, daarbij zal de Volt Nederland strategie gepresenteerd worden.

Hier vind je info over de hele strategie. 

Hier vind je meer over de werkgroep Expansie & Grassroots.

En op deze pagina (onderaan) een overzicht van de andere werkgroepen met op de eigen pagina's de updates. 

 

Update augustus:

Binnen deze werkgroep wordt, je raadt het wellicht al, nagedacht over wat het betekent om een Grassroots beweging te zijn. Dat wil zeggen: hoe krijgt Volt politiek bij burgers, op de deurmat, op straat of in de huiskamer? Ook op Europees niveau wordt deze vraag behandeld. Hierom waren Bibi Wielinga, Mels Klabbers en Tobias Julien aanwezig bij de taskforce in Berlijn die Volts way of doing politics behandelde. Hieruit volgt dat de taskforce Grassroots zich gaat focussen op twee elementen, namelijk social innovation en community organising.

Als Volt de manier waarop politiek beoefend wordt, wilt veranderen moeten we verder kijken dan verkiezingen. Politieke verandering vindt niet plaats door slechts eens in de zoveel tijd naar de stembus te gaan. 

Dit is waar de drie stappen van social innovation, namelijk luisteren, het identificeren van uitdagingen en oplossingen en het voeren van campagne in beeld komen. Luisteren dient te gebeuren met aandacht, zodat alle perspectieven een eerlijke kans krijgen. Het identificeren van uitdagingen en oplossingen is het beste wanneer alle belanghebbende aan tafel zitten, ook als ze tegengestelde meningen hebben. Campagne voeren, tot slot, is niet het campagne voeren voor Volt, maar voor de gevonden oplossing. Niet Volt maar de oplossing staat dus centraal. Deze drie stappen in harmonie met de structuur van community organising waarborgen het bottom-up karakter van Volt. Community organising gaat niet alleen om luisteren maar om het delen van verhalen, motieven en aspiratie, zodat vrijwilligers zich verbonden met het doel waar zij zich voor inzetten.