Update Strategie: Beleid

Update voor het congres:

Zaterdag 31 augustus komen we in Rotterdam bij elkaar, daarbij zal de Volt Nederland strategie gepresenteerd worden.

Hier vind je info over de hele strategie. 

Hier vind je meer over de werkgroep Beleid. 

En op deze pagina (onderaan) een overzicht van de andere werkgroepen met op de eigen pagina's de updates. 

 

Update augustus:

Het team Strategie en Beleid is op dit moment bezig met het opstellen van een strategieplan voor het schrijven van het beleidsprogramma van Volt Nederland.  Het schrijven van dit programma moet gebeuren op een manier die bij ons past. Dat betekent dat we het programma op een zo’n democratisch en transparant mogelijke manier willen samenstellen, in lijn met het Europese programma van Volt. 

Het schrijven van een beleidsprogramma op democratische wijze is vrij uniek. Dit betekent namelijk dat grote delen van het plan vanaf nul uitgewerkt moeten worden. Met hulp van een aantal leden die zich hiervoor hebben aangemeld wordt er nog tot eind augustus hard gewerkt aan het plan. Het eindresultaat zal op de aanstaande ALV, 31 augustus te Rotterdam, aan jullie gepresenteerd worden.

Volgens het huidige strategieplan, zal het schrijven gebeuren in vier fases:  1. input verzamelen vanuit leden, 2. experts betrekken, 3. teruglegging van beleidsconcept en 4. vertaling naar een verkiezingsprogramma. De leden krijgen op diverse manieren de mogelijkheid om mee te denken, dit zal deels via de lokale teams georganiseerd worden.  

Hartelijke groet, 

Emmy en Rein