Update bestuursvergadering 20 augustus 2019

Op tweewekelijkse basis heeft het bestuur van Volt Nederland een vergadering om het reilen en zeilen van de organisatie te bespreken. Om iedereen meer inzicht te geven in wat dit inhoudt gaan we jullie vanaf nu via blogs zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dinsdag, 20 augustus  kwam het bestuur weer bij elkaar voor een vergadering. 

In voorbereiding op de vergaderingen wordt een agenda opgesteld en dragen de verschillende bestuursleden, naast de standaard agendapunten, onderwerpen aan waarover gesproken wordt.

Na de opening, notulen, openstaande acties het behandelen van ingekomen stukken, algemene mededelingen en interne updates, hebben we deze keer vooral stilgestaan bij de strategie en de ALV/congres van 31 augustus.

-      We zijn samen door alle stukken van de strategie gelopen. In voorbereiding op de vergadering hebben we alle stukken doorgenomen zodat we gericht onze feedback konden bespreken en bundelen tijdens de vergadering zelf. We zijn allemaal erg te spreken over de resultaten die de strategie werkgroepen opgeleverd hebben en zijn blij dat we dit binnenkort met alle leden kunnen delen.

-     Naast de strategie die tijdens het congres gepresenteerd zal worden, zullen we op dezelfde dag tijdens de ALV een aantal stukken met jullie bespreken. Deze zijn de afgelopen weken opgesteld en al door alle bestuursleden bekeken. Tijdens de vergadering zijn we er nog een laatste keer doorheen gelopen om de puntjes op de i te zetten. We zullen nu de opleggers maken voor alle stukken zodat deze eind deze week naar alle leden toegestuurd kunnen worden.

Kort wat informatie over een aantal andere besproken onderwerpen:

-      Het bestuur gaat werken met en aan een nieuw dashboard om beter overzicht te houden van alle onderdelen van de organisatie.

-      Resultaten van Europese stemming: De General Assembly van Volt Europa zal plaatsvinden in Sofia.

-      We hebben officieel de aanvraag ingediend om als Volt Nederland lid te worden van Volt Europa. Dit was al langer geleden aangekondigd en besproken tijdens ALVs, maar we moesten wachten tot alles juridisch rond is in Brussel. Dat is nu het geval dus we hebben de aanvraag gedaan. Al onze leden krijgen ook een uitnodiging om zelf toe te treden aan Volt Europa.

-      Update uit de VCR (vertegenwoordigers van alle Volt landen): In de afgelopen weken is er in de VCR vooral gesproken over de GA (locatie).

Tot zover deze eerste update na een bestuursvergadering.

Namens het gehele bestuur,

Jason