Update bestuursvergadering 16 oktober

Afgelopen woensdag kwam het bestuur weer digitaal bij elkaar voor een bestuursvergadering. Omdat wij net terug waren uit Sofia en de hele week vol gepland waren ivm het aannemen van de fulltimers, was het deze keer weer digitaal.

Tijdens de vergadering is er stilgestaan bij de GA in Sofia. We hebben o.a. samen met heel Volt Europa een nieuw bestuur en conflict resolution body (commissie van geschil en beroep) gekozen. Daardoor zal ook de rol van twee Nederlandse bestuursleden als onderdeel van de VCR (Volt Country Representation) veranderen. Veel taken die voorheen door de VCR gedaan werden, kunnen opgepakt worden door het nieuwe bestuur en conflict resolution body.

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de sollicitanten voor de fulltime functies bij Volt. Een hoop goede mensen hebben zich aangemeld, dus aan het bestuur een lastige klus om de meest geschikte mensen aan de rollen te koppelen. Naast de bestuursvergadering zijn er daarom deze week meerdere calls en afspraken: Om de sollicitaties intern voor te bereiden; de gesprekken met alle kandidaten te voeren; en tenslotte alle gesprekken na te bespreken en een deel van de kandidaten voor een volgend gesprek uit te nodigen.

Naast deze onderwerpen is er stilgestaan bij de voortgang van het herzien van de statuten en het huishoudelijk reglement, bij de laatste puntjes voordat we het Run For Volt programma starten, bij het nieuws uit de stedenteams (er wordt weer gewerkt aan de plannen voor het komende jaar), en de grote stappen die het nieuwe beleidsteam maakt zodat alle leden in alle steden zo goed mogelijk betrokken kunnen worden bij het opstellen van ons Nederlandse programma.

Tot zover een korte update uit de bestuursvergadering.

Namens het hele bestuur,
Jason