Update bestuursvergadering 13-11-2019

In de afgelopen bestuursvergadering is er vooral veel bij interne organisatie onderwerpen stilgestaan. Zo is de voortgang besproken van de werkgroep die de statuten en het huishoudelijk reglement onder de loep neemt. De organisatie is sinds de oprichting veel gegroeid en er staan veel grote dingen voor de boeg. Om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden moeten de statuten aangepast worden. Daarnaast kunnen we nu, in tegenstelling tot bij de oprichting, met de opgedane ervaring nog een keer kritisch overal naar kijken en verbeteringen aanbrengen. De werkgroep is al ver in het proces en de voorstellen worden binnenkort met de leden gedeeld.

Ook is er bij de aankomende ALVs stilgestaan. En niet één ALV zoals gewoonlijk, maar gelijk twee. Om de wijzigingen in de statuten door te voeren, moet er namelijk tijdens de ALV 2/3 van de leden aanwezig zijn. Mochten die niet aanwezig zijn, moeten we binnen een maand nog een ALV organiseren waar de statuten dan aangepast kunnen worden. Een aanwezigheid van 2/3 van de leden bij een organisatie met meer dan 1.350 leden is een enorme uitdaging. Daarnaast is het natuurlijk een stuk lastiger voor leden om aanwezig te zijn als het maar 4 weken van te voren aangekondigd wordt. Daarom hebben we besloten om direct twee ALVs te organiseren. Eén op 18 januari, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement besproken wordt. En een tweede ALV op 1 februari, waar we de wijzigingen dan door kunnen voeren. Ook staan er op 1 februari allerlei andere belangrijke zaken op de agenda. O.a. het kiezen van nieuwe bestuursleden, een nieuwe kandidatencommissie en een nieuwe kascommissie. Daarnaast zorgen we voor interessante sprekers en workshops.

Verder is er stilgestaan bij het verbeteren van de interne informatievoorziening. Eén van de prioriteiten de komende tijd. Het is van groot belang dat alle belangrijke informatie bij iedereen terecht komt. Nu we een steeds grotere organisatie worden, heeft dit steeds meer aandacht nodig.

Daarnaast is er stilgestaan bij de nieuwe medewerkers en potentiële stagiairs. We zijn natuurlijk erg blij met het aannemen van de fulltimers en willen er ook alles aan doen dat zij zo goed mogelijk aan de slag kunnen. Meer over de nieuwe fulltimers volgt snel.

Als laatste belangrijke punt kwam weer het Run for Volt programma aan bod. Mocht je je nog niet aangemeld hebben, doe dat dan vooral nog! Twijfel je nog? Neem dan contact met ons op, dan halen wij je wel over :)

Tot zover een korte update uit de vergadering.

Groet namens het hele bestuur,
Jason