Update bestuursvergadering januari 2020

Het was de eerste maand van 2020 erg druk, dus bij dezen een samenvattende blog over de eerste twee bestuursvergaderingen van het jaar.

In de eerste vergaderingen van het jaar hebben we stilgestaan bij het congres van 1 februari om iedereen bij te praten over de eindversie van de visie en de manier waarop dat gepresenteerd wordt op het congres. Daarnaast is er uitgebreid stilgestaan bij de motie die ingediend is voor 1 februari. Een dertigtal leden vraagt daarin een vergoeding voor de grote meerwaarde die Laurens voor de organisatie heeft (en heeft gehad). Zoals toegelicht op het congres onderstreept het bestuur de essentiële rol van Laurens en erkennen wij dat het voorzitterschap en lijsttrekkerschap dusdanig belangrijk zijn dat we deze (fulltime) zouden willen kunnen vergoeden. Helaas is dat op dit moment financieel niet haalbaar. Samen met de leden op 1 februari hebben we besloten dit te gaan doen, zodra het wel financieel haalbaar is. Terwijl we dit in de bestuursvergadering bespraken, mocht Laurens buiten in de kou een rondje lopen. Nadat hij weer in ons warme midden zat, hebben we het nog gehad over een manier om nieuwe support teams op te zetten. We merken dat het nodig is om teams goed richting te geven en op weg te helpen, zodat zij goed aan de slag kunnen en er geen wildgroei aan teams ontstaat. Lars heeft hiervoor een format gemaakt.

In januari hebben Onno, Aida en Tom de laatste keer deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Wij danken hen alle drie nogmaals voor hun enorme inzet om Volt Nederland naar een hoger niveau te brengen en het verzette werk het afgelopen jaar en zien ze graag in andere rollen binnen Volt terug.

Groet vanuit het bestuur,
Jason