Uitstekend onderwijs

Volt gaat voor uitstekend Europees onderwijs. We willen ouders en scholen nog beter faciliteren  om kinderen te begeleiden tot goedopgeleide en zelfbewuste burgers, die hun kwaliteiten maximaal ontplooien. Zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen