Uitstekend onderwijs

Volt gaat voor uitstekend Europees onderwijs. We willen ouders en scholen nog beter faciliteren  om kinderen te begeleiden tot goedopgeleide en zelfbewuste burgers, die hun kwaliteiten maximaal ontplooien. Zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen

  • Gelijke toegang en kansen voor iedereen, o.a. door goede studiefinanciering, betaalbare kinderopvang, schoolmaaltijden. Tevens aanbieden van ondersteunende programma’s, zoals thuiswerken, alfabetisering en Engelstalig onderwijs.
  • Maak het makkelijker om overal in Europa te studeren. Door diploma's en certificaten beter op elkaar aan te laten sluiten. Door uitwisselingen te bevorderen
  • Zorg ervoor dat iedereen onze zich snel ontwikkelende maatschappij kan bijbenen, door middel van een leven lang leren voor iedereen, op school, op het werk en thuis.
  • Stimuleer kwalitatief hoogwaardig onderwijs van uitstekende docenten. Verbeter de (secundaire) arbeidsvoorwaarden voor leraren door o.a. meer ruimte voor ontwikkeling en innovatie. En los tegelijkertijd het lerarentekort op.
  • Creëer expertisecentra voor nieuwe technologie in het onderwijs. Zorg er zo voor dat kinderen en jongeren leren leven en werken met nieuwe technologieën. Besteedt aandacht aan online leren, programmeren, Artificial Intelligence (A.I.) etc.