Inkomsten

Vanaf de laatste dag van elk kwartaal
 • Crowdfunding
 • Particuliere donateurs
 • Zakelijke donateurs
 • Subsidies

Uitgaven

Vanaf de laatste dag van elk kwartaal

 • Evenementen
 • HR & Trainingen
 • Juridische kosten
 • Marketing
 • Instrumenten

Donatiebeleid

Volt Europa hecht waarde aan transparantie en een hoge ethische standaard met betrekking tot het verwerken van donaties.
 1. Om naar donaties te verwijzen, spreekt Volt Europa van zowel 'fondsen' als 'donaties'.
 2. Tijdens en tot het einde van het donatieproces zal de partij die aan Volt Europa doneert niet als donateur van Volt Europa beschouwd worden.
 3. Volt Europa legt zich erop toe alleen donaties te ontvangen van donateurs die niet de doelstellingen en waarden van Volt Europa tegenspreken of in het geding brengen.
 4. Iedereen kan aan Volt Europa doneren.
 5. Volt Europa behoudt het recht om elke donatie zonder opgaaf van redenen te weigeren en deze terug te sturen naar de zender binnen 20 werkdagen, met vermindering van de administratiekosten van de transactie.
 6. Ontvangen fondsen zijn donaties aan de rechtspersoon “Volt Europa A.S.B.L.”. De vereniging is vernoemd naar onze eerdere benaming, een naamswijziging is onderweg.
 7. De rekeningen van deze rechtspersoon worden gecontroleerd door onze penningmeesters.
 8. Als de donaties van een organisatie op enig moment het totaalbedrag van 3,000 EUR per jaar voorbijgaan, zal Volt Europa de donateur hiervan op de hoogte stellen en, 20 werkdagen na deze notificatie, openheid geven over de naam van deze donateur op haar website en in andere vormen van communicatie.
 9. Indien de donateur bezwaar maakt tegen punt 8 zal het bedrag teruggestuurd worden naar de rekening van de donateur, met vermindering van de administratiekosten van de transactie.
 10. Als Volt Europa, op enig moment, op de hoogte wordt gesteld van activiteiten van donateurs die de doelstellingen en waarden van Volt Europa tegenspreken of in het geding brengen, behoudt Volt Europa het recht om de betreffende donaties terug te sturen en de betreffende donateur te verwijderen van de lijst met donateurs aan Volt Europa.
 11. Als de donateur een verklaring en een link wil toevoegen aan de lijst van donateurs aan Volt Europa, en Volt Europa stemt hiermee in, dan kunnen deze verklaring en link gepubliceerd worden op de website van Volt Europa en in andere vormen van communicatie.
Created with NationBuilder