Strategie update, fundraising en ALV/Congres (Nieuwsbrief)

Er gebeurt weer genoeg bij Volt! Vandaag een korte update over de voortgang op de strategie, een update over fundraising en de ALV.Volt hoek

(for English scroll down)

 

 

 

Strategie-update werkgroep Visie en Positionering

De werkgroepen van de 'Strategy Taskforce' zijn druk aan het werk voor de strategie van Volt in Nederland. Omdat Volt een democratische grassroots beweging is, willen we de leden actief betrekken en meenemen in dit proces. Met jullie hulp is geen berg te hoog!

De werkgroep die zich bezighoudt met de visie en positionering wil tijdens het partijcongres op 31 augustus de visie presenteren voor Volt in Nederland. De eerste momenten om hieraan mee te werken zijn al geweest, namelijk in de stedenteams met de enquête 'De Toekomst van Volt' en tijdens de nationale bijeenkomst in Deventer. Er komen nog twee momenten aan.

In de week voor het congres is de visie af en wordt deze rondgestuurd, zodat er op 31 augustus over gestemd kan worden.


Het Fundraising team zoekt versterking!

Het fundraising team is een van de vijf pilaren onder Volt. Zij zorgen ervoor dat er middelen beschikbaar zijn om alle mooie plannen van de andere teams ook daadwerkelijk uit te voeren. Zoals een wijze vrouw ooit zei: zonder poen kan je niets doen! Lid worden van het fundraising team geeft je een kans om een fantastische start te maken binnen Volt, want het fundraising team werkt nauw samen met de strategiegroep en het bestuur. Lees verder.


ALV en congres

Verkiezingsavond

31 Augustus is ons volgend Volt Congres / ALV. De exacte agenda en locatie volgen later, maar we vragen jullie alvast de datum in jullie agenda te reserveren zodat er zoveel mogelijk leden tijdens de ALV aanwezig zullen zijn. 

Ben je van plan te komen naar het congres / de ALV? Laat het ons dan via dit formulier weten. Dan kan de organisatie daar rekening mee houden.

Indicatie van het programma: 31 augustus 2019, Rotterdam (exacte locatie volgt).

12:00 - 13:00 inloop

13:00 - 17:00 congres / ALV

17:00 - 19:00 afsluitende borrel

 


Direct inspraak hebben in de toekomst van Volt?

 

Donaties

Vacatures

Om Volt verder in Nederland uit te bouwen hebben we geld nodig. Je kunt ons enorm helpen met een donatie. Doneren kan hier.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk hier voor een overzicht.

 

Groet,

Marieke en Jasper


   

Volt hoek

 

Strategy update Ideology and Positioning

The working groups of the 'Strategy Taskforce' are busy working on Volt's strategy in the Netherlands. Because Volt is a democratic grassroots movement, we want to actively involve the members and include them in this process. With your help, no mountain is too high!

The working group that deals with the ideology and positioning wants to present the vision for Volt in the Netherlands during the party congress on 31 August. We already had first moments to participate, namely in the city teams with the survey 'The Future of Volt' and during the national meeting in Deventer. Two more main moments are coming.

  • Between 18 and 29 July the city teams will hold meetings to discuss a first draft and to go into depth together. You are very welcome to join the meetings (see schedule below).
  • Once the first version is done, all members will receive an invitation to give their opinion and make suggestions between 7 and 9 August.

In the week before the congress, the vision will be finalised and sent to all members again, so that it can be voted upon on 31 August.


The Fundraising team is looking for reinforcements!


The fundraising team is one of the five pillars of Volt. We ensure that resources are available to make all the great plans of the other teams a reality. Like a wise woman once said: you can't do anything without money! Becoming a member of the fundraising team gives you a chance to make a fantastic start within Volt, because the fundraising team works closely with the strategy group and the board. Find out more here.


Save the date: Congress / ALV

Verkiezingsavond

On 31 August we'll hold our next Volt Congress / ALV. The exact agenda and location will follow later, but we ask you to reserve the date in your agenda so that as many members as possible will be present during the Congress / ALV.

Please let us know if you are planning on coming? Let us know via this form so the organising city can take this into account.

Indication of the programme: 31 August 2019, Rotterdam (exact location will follow).

12:00 - 13:00 Doors open

13:00 - 17:00 Congress / ALV

17:00 - 19:00 Closing drink 


A vote on the future of Volt?

Donations

Vacancies

To continue to build Volt, we need money! Help us build volt by donating here.

We are always looking for enthusiastic volunteers to strengthen our team. Curious about our vacancies? You'll find an overview here.

 

Best,

Marieke and Jasper