Strategie update, Borrel en ALV/Congres (Nieuwsbrief)

De strategiewerkgroepen zijn druk aan de slag en geven een eerste update. Tijdens de borrel van 6 juli kan je nog input geven, kom je ook?Volt hoek

(for English scroll down)

Na de zeer intensieve en geslaagde campagne voor het Europees Parlement is er weinig tijd om op adem te komen. We zijn namelijk inmiddels alweer op weg naar de volgende verkiezingen: die voor de Tweede Kamer. Het langetermijndoel van Volt is participatie op alle politieke niveaus, dus zowel Europees, als nationaal, als lokaal. Om dit te bereiken heeft het bestuur een Strategie Taskforce in het leven geroepen om een strategieplan te maken. Dit plan zal van kracht blijven tot de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Op 31 augustus zal dit plan gepresenteerd worden tijdens de ALV.

Via de nieuwsbrief is een oproep gedaan aan alle leden om bij te dragen aan de strategie. De meer dan 80 aanmeldingen die we tot nu toe ontvangen hebben, zijn inmiddels gekoppeld aan werkgroepen. Elk van deze twee werkgroepen zullen één of twee coördinatoren hebben, zoals hierboven op het plaatje te zien. Vorige week heeft de kick-off al plaatsgevonden, onder leiding van Ilca Italianer en Reinier van Lanschot. We zijn inmiddels dus aan de slag!

Desalniettemin zullen er de komende maanden nog meerdere inspraakmomenten zijn (zoals 6 juli) voor de leden om bij te dragen aan de strategie, dus blijf dit vooral doen! Daarnaast houdt de Strategie Taskforce afstemming met Volt Europa om ervoor te zorgen dat we in samenspraak te werk gaan. De komende tijd zullen de werkgroepen via de nieuwsbrief communiceren waar ze mee bezig zijn, dus blijf deze dan ook vooral lezen!


Twee nationale bijeenkomsten

Verkiezingsavond

Er staat twee mooie nationale bijeenkomsten op de agenda, kom jij ook?

 

6 juli vieren we ons 1 jarig bestaan met z'n allen. Daarnaast zullen we stilstaan bij de toekomst van Volt in Nederland. We nodigen daarvoor alle vrijwilligers en leden uit naar Deventer te komen voor de national assembly.

Ben je van plan te komen naar de borrel en/of de national assembly daarvoor? Laat het ons dan via dit formulier weten. Dan kan de organisatie daar rekening mee houden.

Indicatie van het programma: 6 juli 2019.

13:00 - 14:00 Inloop

14:00 - 16:00 National Assembly - De toekomst van Volt Nederland

16:00 - 18:00 Borrel (open voor iedereen)

LocatieNoordzeestraat 4, 7411MA Deventer

 

31 Augustus is ons volgend Volt Congres / ALV. De exacte agenda en locatie volgen later, maar we vragen jullie alvast de datum in jullie agenda te reserveren zodat er zoveel mogelijk leden tijdens de ALV aanwezig zullen zijn. 

Ben je van plan te komen naar het congres / de ALV? Laat het ons dan via dit formulier weten. Dan kan de organisatie daar rekening mee houden.

Indicatie van het programma: 31 augustus 2019, Rotterdam (exacte locatie volgt).

12:00 - 13:00 inloop

13:00 - 17:00 congres / ALV

17:00 - 19:00 afsluitende borrel

 


Lid worden?

Dat kan al vanaf € 2,50 per maand.

 

Donaties

Vacatures

Om Volt verder in Nederland uit te bouwen hebben we geld nodig. Je kunt ons enorm helpen met een donatie. Doneren, kan hier.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk hier voor een overzicht.

 

Groet,

Ilca


   

 

 

After a very intense and successful campaign for the European Parliament, there is little time to rest. In the meantime, we are already heading towards our next challenge: the elections of the Tweede Kamer. Volt’s long-term goal is to become active on all political levels, that is to say European, national, and local. In the context of this ambition, a Strategy Taskforce has been set up, intended to create a strategy plan. This strategy will be presented during the General Assembly, the 31st of August, and will remain in force until the next Tweede Kamerverkiezingen, organised in 2021.

In the newsletter we appealed to all members to contribute to this strategy. Thus far, we have received more than 80 applications, and we have linked these to different working groups. As you can see below, each of these working groups will be led by one or two coordinators. The kick-off took place last week under Ilca Italianer’s and Reinier van Lanschot’s leadership. So, at this moment, we are already well under way!

Nonetheless, Volt is currently still in search of new ideas and there will be sufficient moments to share your suggestions and ideas with us in the months to come (for example July 6), so please, keep thinking and contributing! Furthermore, the Strategy Taskforce will remain closely in touch with Volt Europe to make sure that they work in tandem, in order to achieve the best results. In the next editions of the newsletter, the working groups will provide updates regarding their progress, so keep an eye on these!


Save the date: Congress / ALV

Verkiezingsavond

Two interesting national events are coming up, will you join us there?

  • 6 July national assembly and drinks in Deventer
  • 31 August ALV and Congress in Rotterdam

 

6 July we will celebrate Volt's one year anniversary over some drinks. Before we start celebrating however, we will look towards the future of Volt in the Netherlands. We invite all volunteers and members to come to Deventer for the national assembly.

Are you planning to come to the drink and / or the national assembly for that? Let us know via this form so the organising city can take this into account.

Indication of the programme: July 6, 2019,

13:00 - 14:00 Doors open

14:00 - 16:00 National Assembly - The future of Volt Nederland

16:00 - 18:00 Drinks (open to everyone)

LocationNoordzeestraat 4, 7411MA Deventer

 

On 31 August we'll hold our next Volt Congress / ALV. The exact agenda and location will follow later, but we ask you to reserve the date in your agenda so that as many members as possible will be present during the Congress / ALV.

Please let us know if you are planning on coming? Let us know via this form so the organising city can take this into account.

Indication of the programme: 31 August 2019, Rotterdam (exact location will follow).

12:00 - 13:00 Doors open

13:00 - 17:00 Congress / ALV

17:00 - 19:00 Closing drink 


Want to join us?

You can become a member for only € 2,50 per month.

Donations

Vacancies

To continue to build Volt, we need money! Help us build volt by donating here.

We are always looking for enthusiastic volunteers to strengthen our team. Curious about our vacancies? You'll find an overview here.

 

Best,

Ilca