Solidariteit

Wij zijn Europa. Pas als we begrijpen dat onze individuele toekomst intrinsiek verbonden is met het lot van alle Europeanen, kunnen we ons echt beseffen dat solidariteit de bouwsteen van onze Europese samenleving is. We geloven dat solidariteit ons moet leiden, zowel individueel als gemeenschappelijk, en in ons beleid. Geen burger, geen regio, geen land mag achterblijven.