3. Sociale Gelijkheid

EU-burgers en inwoners moeten gelijke rechten en kansen hebben. Mensenrechten moeten worden geëerbiedigd en toegepast. Om dat te bereiken, willen we beleid introduceren dat alle soorten ongelijkheden en discriminatie aanpakt, armoede verlicht en toegang biedt tot basisbehoeften. Het belangrijkste is dat niemand achterblijft. Dit beleid omvat: het overbruggen van de genderkloof tegen 2025, zorgen voor gelijke rechten voor iedereen en een einde maken aan dakloosheid in Europa.