1. Bouw een Slimme Staat

Overheden moeten zich aanpassen om elke burger in staat te stellen volledig te participeren in de samenleving, en te zorgen voor maximale sociale betrokkenheid en mobiliteit. Slimme staten moeten nieuwe instrumenten adopteren om het vertrouwen van hun burgers te verdienen door middel van verantwoordelijk, transparant en efficiënt bestuur. We zullen investeren in onze gemeenschappelijke toekomst, door bijvoorbeeld het introduceren van innovatieve onderwijssystemen, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg en effectieve rechtspraak. Samen zullen we technologie gebruiken voor gemeenschappelijke welvaart.