Samen Europa

Volt gelooft dat Europese integratie tot het grootste goed van onze tijd behoort. Hoewel Europese samenwerking niet altijd zichtbaar is, profiteren we wel dagelijks van de voordelen die Europese samenwerking biedt. Zo genereert het vrije verkeer van goederen ongeveer 25 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland. Wij geloven dat als wij onze welvaart en veiligheid willen waarborgen, wij onze samenwerking moeten versterken. We moeten niet meer denken als individuele lidstaten, maar als één geheel.

Ontwikkelingen in de afgelopen decennia, zoals de toegenomen dreiging van terrorisme, de economische crisis van 2008 en de uitbraak van COVID-19, hebben de verbondenheid van de Europese lidstaten laten zien. Ook de uitdagingen van deze eeuw zijn groter dan dat individuele lidstaten aankunnen. Uitdagingen op het gebied van veiligheid, klimaatverandering en migratie hebben een gecoördineerde aanpak nodig vanuit een centrale macht. Hetzelfde geldt voor voedselen gezondheidszekerheid, ruimtelijke ordening en handel- en arbeidsbeleid. 

We hebben een proactief en coherent beleid nodig om de Europese Unie te versterken en te verbeteren. De samenleving en economie van morgen kunnen we alleen samen opbouwen, en wel alleen als we het op een transparante en verantwoordelijke manier doen.

Volt gelooft in de kracht van een verenigd Europa. Het is hiervoor belangrijk dat wij ons eigen belang niet langer klakkeloos voorop stellen, maar dat we kijken naar welke oplossingen het beste effect hebben. Hierbij koesteren we wat wij kennen, en vertrouwen we anderen bij het nemen van stappen in het onbekende. Wij vinden dat de EU niet meer kan worden gezien als een deken van individuele lidstaten. Daarom zet Volt zich in voor eenheid en samenwerking. Wij zetten ons in voor een verenigd Europa. Waar het cluster Europa in Beeld focust op de Europese identiteit en de waardes die wij delen, focus dit cluster zich op formele bevoegdheden van de Europese Unie.