Rotterdam in Debat: een echt Klimaatplan voor Rotterdam.

Afgelopen november is het Rotterdams Klimaatakkoord gelanceerd. Ondanks het positieve signaal kijken Volt Rotterdam en andere lokale organisaties kritisch tegen het onduidelijke plan van aanpak en wat kan worden gezien als een zwakke visie ten opzichte van de opgave. Door onze haven heeft Rotterdam een grote verantwoordelijkheid in de overgang naar een fossielvrije economie in Nederland en Europa. Volt Rotterdam vindt daarom dat de gemeente en de gehele lokale samenleving met meer ambitie en daadkrachtigheid op dit gebied moeten handelen.

Tijdens de bijeenkomst zullen we het standpunt van Volt bespreken en nagaan hoe we een het klimaatplan van Rotterdam kunnen verbeteren. Volt-lid Adriaan Korthuis, oprichter van Climate Focus en een van de initiatiefnemers de Rotterdamse Klimaatoproep, bespreekt het klimaatakkoord.

19:00 Zaal open

19:30 Welkomstwoord van Cédric Deverchere, city co-lead Volt Rotterdam

19:40 College Sessie + Q&A Adriaan Korthuis: een klimaatbeleid voor Rotterdam

20:20 Discussie: wat voor klimaatstrategie voor Volt Rotterdam? 

21:00 Borrel

-- English version --

The Rotterdamse Klimaatakkoord was launched last November. Despite the positive signal, we look critically at the document for its imprecise plan of action and what can be perceived as a weak vision with regards to what is at stake. Through our port, Rotterdam has a huge responsibility in the transition to a fossil-free economy in the Netherlands and in Europe. Therefore Volt Rotterdam wants to urge the local government and the local society to more ambition and decisiveness.

We shall discuss the position of Volt and how we can get a decisive influence on the climate plans of Rotterdam. Volt member Adriaan Korthuis, founder of Climate Focus and one of the initiators of the Rotterdamse Klimaatoproep, will discuss the Klimaatakkoord.

19:00 Room open

19:30 Welcome word from Cédric Deverchere, city co-lead Volt Rotterdam

19:40 College Session + Q&A Adriaan Korthuis: a climate policy for Rotterdam

20:20 Discussion: which climate strategy for Volt Rotterdam?

21:00 Drinks Here

Note: the debate will happen in Dutch.

Th, February 27

19:00 – 21:30 PM

LaatBloeien Rotterdam - Hofplein 19 - Rotterdam

Here is also the link to the Facebook event: https://www.facebook.com/events/621474061760095/?active_tab=discussion