Privacy gegarandeerd

Nieuwe wetten en het internet hebben ervoor gezorgd dat het recht op privacy de afgelopen jaren zwaar onder druk staat. Techbedrijven verzamelen data zonder daarbij rekening te houden met de rechten van gebruikers, en veel nationale overheden houden hun burgers steeds meer in de gaten. Volt gelooft in privacy en vindt dat Europa zich moet inzetten om ervoor te zorgen dat privacy weer vanzelfsprekend wordt.

  • Vastleggen van grondrechten internetgebruikers in bindende regelgeving met aandacht voor privacy, het beperken van dataverzameling en het recht om gegevens te laten verwijderen.
  • Bedrijven moeten compleet transparant worden over de manier waarop ze met de data van hun gebruikers omgaan, en wie die data kan inzien. In begrijpelijke taal!
  • Streng toezicht en afdoende boetes met betrekking tot de naleving van de privacyregels.
  • Bereid het internet voor op de toekomst door wetgeving te ontwikkelen voor domotica (Internet of Things), open data en publieke data.