We zijn professionals en mensen op zoek naar een nieuwe uitdaging, experts en studenten, maar we zijn vooral een groep mensen die buitengewoon gepassioneerd zijn voor onze landen en ons continent. Meer dan 70% van onze leden is nog nooit lid geweest van een politieke partij voordat ze zich bij Volt aansloten. We zijn een beweging die ernaar streeft om echte hervormingen door te voeren, door middel van de inzet van mensen die daadwerkelijk om de toekomst van Europa geven: mensen zoals jij. We zijn een open partij - iedereen die onze waarden onderschrijft kan lid worden. We vinden elkaar in onze passie om zelf dingen te proberen te veranderen. Over het hele continent komen we samen in lokale groepen, om goede voorstellen te bespreken en verder te ontwikkelen, om luistertochten te organiseren, om kandidaten te selecteren en om verkiezingscampagnes te voeren. We zijn 100% democratisch en transparant.

people-side-img.png

Onze organisatie

  • Algemene Vergadering

    Dit is het belangrijkste orgaan van de organisatie. De leden komen 1 à 2 keer per jaar samen om de strategie van de beweging te bepalen en belangrijke beslissingen te nemen. Elk lid heeft stemrecht.

  • Coördinatieraad

    Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van elk nationaal team en team Europa. De Coördinatieraad past de strategie van de Algemene Vergadering toe en garandeert politieke samenhang in alle nationale teams.

  • Europese, Nationale en Lokale Teams

    Deze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van onze beweging. Er wordt onderling veel samengewerkt, ook tussen verschillende niveaus, wat zorgt voor sterke coördinatie en afstemming.

Samen met alle andere actieve leden die Volt Nederland tot het succes maken wat het nu is. Zelf ook actief bijdragen aan de toekomst? Doe mee!

Ontmoet ons Europese team

Created with NationBuilder