Overheid en democratie

Hoe zorgen wij ervoor dat mensen zich meer gehoord voelen? Wie is verantwoordelijk voor onze toekomst? Op wat voor manier willen wij invulling geven aan onze democratie?

Dat zijn uitdagingen waar ik als thema-coördinator samen met de leden een passende oplossing voor probeer te vinden. In de Mapping of Policies, het visiedocument van Volt Europa, staat beschreven dat Volt een beweging is die ervoor wil zorgen dat Europese burgers in staat gesteld worden om geïnformeerde politieke besluiten te nemen en om de politiek te beïnvloeden buiten de verkiezingen om. Daarbij is het essentieel dat elke burger de kans krijgt om zijn democratisch recht uit te oefenen op een effectieve en weloverwogen manier.

Dit zijn mooie en belangrijke doelen in de hedendaagse maatschappij, waarin het vertrouwen in de politiek afneemt en waarin mensen het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt. Samen met alle leden van Volt zoek ik uit hoe wij deze doelen in Nederland het beste kunnen bereiken en hoe wij de democratische waarden in de Europa kunnen versterken en verbeteren.

Ik heb al een aantal experts benaderd die graag met mij willen nadenken over dit soort onderwerpen en ik heb input verzameld bij Voltleden, maar ik heb nog lang niet genoeg! Volt is een beweging die de politiek wil veranderen door ieders stem een plek te geven en door samen na te denken over de huidige uitdagingen in onze maatschappij en hoe we die het beste kunnen oplossen. Ik heb jou dus nodig om het beleidsprogramma van Volt vorm te geven!

Mocht je interesse hebben om mee te denken over Overheid en Democratie, stuur mij dan een mailtje op itay.garmy@volteuropa.org. Bij voldoende interesse organiseer ik nog een thema-avond waarbij wij dit onderwerp inhoudelijk kunnen behandelen. Jullie input verwerk ik dan in de visie voor mijn beleidsthema. Schroom dus niet om van je te laten horen en mij en andere thema-coördinatoren te contacteren!

Itay Garmy

Thema-coördinator Overheid en Democratie