Oproep bestuursleden en europarlementariërs

We zijn met Volt Nederland in een spannende fase aangeland. Op 15 december zullen de leden van Volt Nederland stemmen over de invulling van een aantal belangrijke posities:

Het is sinds vorige week mogelijk om je kandidaat te stellen voor een van deze posities, een unieke mogelijkheid. Iedereen die het lidmaatschap van Volt Nederland uiterlijk 2 november heeft aangevraagd kan zich kandidaat stellen voor een van de functies. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd en gestimuleerd.

Je kan je kandidaat stellen voor het Europees Parlement voor een hoge positie op de lijst, met de ambitie daadwerkelijk in het parlement te komen, en voor een lage positie, met de ambitie om zoveel mogelijk stemmen te trekken en de lijst te duwen. Het zou mooi zijn als er vanuit alle steden waar Volt Nederland actief is iemand op de lijst staat. 

Hier vind je de profielschetsen:

Je stelt jezelf kandidaat voor een of meer van deze posities door uiterlijk 3 november de volgende stukken te sturen naar kandidatencommissie@voltnederland.org:

Voor vragen kun je terecht bij de voorzitter van de Kandidatencommissie:

Elmar Theune 
elmar.theune@volteuropa.org
06-1830 7093

Je moet in staat zijn een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. De kandidatencommissie zal na het doornemen van de profielen en een interview per kandidaat een voorstel doen aan het bestuur Het bestuur agendeert de voordracht tijdens de algemene ledenvergadering. Je hebt tot en met 3 november om je kandidaat te stellen. Succes!