Op naar 2021!

Volt Nederland maakt zich klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hierbij hoort ook het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Dit is een proces van meerdere stappen. We proberen maximaal gebruik te maken van de input van leden, van wisdom of the crowd en in een serie blogs houdt het beleidsteam jullie op de hoogte van het proces.

De afgelopen weken is het beleidsteam volop bezig geweest met het verzamelen van input voor het beleid van Volt in Nederland. Ons beleidsteam is inmiddels gegroeid tot 15 themacoördinatoren, ondersteund door de 2 leden van het kernteam beleid en het bestuurslid met de portefeuille beleid. De themacoördinatoren trekken het hele land door om input op te halen bij de leden van Volt en om kennis te verzamelen bij experts en (ervarings)deskundigen. Het kernteam begeleidt hen en faciliteert en bewaakt het proces.

We willen een verkiezingsprogramma schrijven dat samen met alle leden van Volt tot stand is gekomen. Er zijn door lokale teams uit heel Nederland al meer dan 20 evenementen georganiseerd om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen praten en er staan nog meer evenementen op de planning! Zo zijn er in januari bijeenkomsten in Amsterdam (‘uitkeringen, belastingen en toeslagen’, ‘bouwen en wonen’ en ‘onderwijs’), in Groningen (‘mobiliteit’) en in Leiden (‘klimaat, milieu en natuur’). Wil je weten welke evenementen er nog meer zijn? Kijk dan op de website van Volt Nederland of neem contact op met jouw lokale team!

Tijdens de Volt-ALV en -congres in Eindhoven, op 1 februari 2020, geven we een terugkoppeling van de eerste fase. Alle themabijeenkomsten tot aan dit congres zijn onderdeel van fase één. Tot 15 januari hebben alle leden de tijd om hun ideeën per mail te sturen naar de themacoördinatoren en die zal in deze fase nog worden meegenomen. Gedurende de tweede fase gaan we beginnen met het inhoudelijk uitwerken van alle input, o.a. door externe experts en (ervarings)deskundigen te raadplegen. Ook daarbij worden jullie betrokken. Dus houd de uitnodigingen van het beleidsteam goed in de gaten!

Zit je boordevol ideeën, maar weet je niet goed waar jouw ideeën onder vallen? Kan je niet bij de een van de evenementen aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar Frank Toeset of Ernst Boutkan van het kernteam beleid. Ook voor andere vragen met betrekking tot het Nederlandse beleid kun je bij het kernteam terecht!

We hopen je snel te zien en te spreken!

Ernst Boutkan & Frank Toeset
Kernteam beleid

Aida Tunovic
Bestuurslid portefeuille beleid

(Foto genomen door Floris Eigenhuis op de etappe Breda-Tilburg van Volts Tour d'Hollande)

(Afbeelding vrijgegeven onder CC-BY-NC-licentie)