Onze mensen


Kan je in onderstaand overzicht niet precies de juiste personen vinden om contact mee op te nemen? Of heb je algemene vragen en feedback?

Neem dan contact met ons op via info@voltnederland.org. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Voor pers- of media gerelateerde vragen, kan je contact opnemen met Jasper Munnichs

+31 6 48 25 43 93

media@voltnederland.org 

Op onze weg om de Europese politiek voor altijd te veranderen, zijn we natuurlijk niet alleen actief op internet, maar ook lokaal. We organiseren bijeenkomsten om te praten over politiek en de huidige uitdagingen, ontmoeten elkaar in een gezellige meet-up of vieren evenementen zoals de Europadag.

We zijn al actief in veel steden, je vind de teams hier.

Is jouw stad er nog niet en wil je iets beginnen? Neem contact op met onze expansieleider Lars Jongerius en we zullen je helpen aan de slag te gaan

Naast de Nederlandse teams werken er ook teams in andere landen en in de Europese teams aan het behalen van onze doelen. Wil je meer weten over de mensen van Volt Europa? Het Europese bestuur en de andere leads vind je hier.

Een overzicht van de websites van de andere Volt landen vind je op onze Europese website.

 

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Samen met de andere vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. De bestuursleden sturen de verschillende teams aan, stellen de strategie vast en bewaren de algemene koers van de organisatie. Hieronder vind je de contactgegevens van alle bestuursleden en de algemene contactgegevens van het bestuur.

Laurens Dassen - Voorzitter
Email: laurens.dassen@volteuropa.org

Jason Halbgewachs - Secretaris
Email: jason.halbgewachs@volteuropa.org

Tom Bolsius - Penningmeester
Email: tom.bolsius@volteuropa.org

Aida Tunovic - Portefeuille Beleid
Email: aida.tunovic@volteuropa.org

Lars Jongerius - Portefeuille Expansie
Email: lars.jongerius@volteuropa.org

Liping Oerlemans - Portefeuille Ondersteuning
Email: liping.oerlemans@volteuropa.org

Onno Lixenberg - Portefeuille Campagne
Email: onno.lixenberg@volteuropa.org

Algemene contactgegevens Bestuur

Algemene vragen: Bestuur@voltnederland.org

Postadres: Tollensstraat 33-B, 1053 RS  Amsterdam

De commissie van geschil en beroep van Volt Nederland heeft de taak de in de statuten en het huishoudelijk reglement genoemde geschillen en ingestelde beroepen, en alle door het bestuur van de vereniging Volt Nederland voorgelegde geschillen, te behandelen en tot een bindende uitspraak te komen.

Als het een beroep betreft brengt de commissie het besluit in kaart waartegen beroep wordt ingesteld en beoordeelt de motieven van de appellant tegen het genomen besluit. De appellant kan vragen het beroep mondeling te mogen toelichten. De commissie kan eveneens aan de appellant vragen het beroep toe te lichten. Na het wegen 

van alle argumenten van het besluit, van de appellant en van de regelgeving die betrekking heeft op het beroep komt de commissie, bij voorkeur met consensus tot een uitspraak. De uitspraak wordt op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden.

 • Kathelijn Noordzij, voorzitter
 • Roos Habets
 • Coen van de Kraats
 • Erik van Orlé
 • Elske Uildriks

Algemeen contact: geschilberoep@voltnederland.org

De kandidatencommissie van Volt Nederland heeft de taak het bestuur advies te geven over de geschiktheid van kandidaten,  waarvoor het bestuur een vacature heeft bekend gemaakt. Het betreft: 

- functies binnen Volt Nederland;

- een plaats op een kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend bestuurslichaam.

De commissie geeft per kandidaat een gemotiveerd advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie en geeft aan of de kandidaat geschikt of ongeschikt wordt geacht om deze voor te dragen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering besluit na schriftelijke stemming of de kandidaat wordt gekozen voor de functie en als het een kieslijst betreft voor de rangorde op de kieslijst.

 • Frans Jacobs, voorzitter
 • Julie Hooft-Graafland
 • Peter-Paul de Leeuw
 • Janneke Lely
 • Luit Italianer

Algemeen contact: kandidatencommissie@voltnederland.org

 • Tim Jan Rozendaal (co-coördinator)
 • Timo Stibbe (co-coördinator)
 • Beppie van den Bogaerde
 • Arthur Szant

Algemeen contact: redactie@voltnederland.org

De Themacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van input vanuit de leden, experts en het Europese beleidsteam. Al deze informatie voegen ze hierna samen tot een groot verkiezingsprogramma voor de nationale verkiezingen van 2021. Het ophalen van input bij de leden, wordt in samenwerking gedaan met de city team.

Het Kernteam heeft als belangrijkste taak om de Themacoördinatoren in deze uitdaging te ondersteunen. Voor een snelle reactie op een vraag, stuur een berichtje naar een van de leden van het Kernteam. Hieronder vind je de contactgegevens van zowel de Kernteam leden als de Themacoördinatoren.

Ernst Boutkan - Kernteam
Frank Toeset - Kernteam
Lotte Cloostermans - Themacoördinator Belasting, Uitkeringen en Toeslagen
Erik Peperkamp - Themacoördinator Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Melany Maximus - Themacoördinator Recht, Veiligheid en Defensie // Onderwijs
Marianne Junger - Themacoördinator Recht, Veiligheid en Defensie
Peter van Dijk - Themacoördinator Internationale Samenwerking
Rein de Jager - Themacoördinator Ministerie van Digitale Zaken
Iesja Westerbeek - Themacoördinator Reizen en Migratie 
Annelies Drost - Themacoördinator Economie 
Floris Eigenhuis - Themacoördinator Bouwen en Wonen //  Klimaat,  Natuur, Milieu en Energie 

Voor vragen over donaties of fundraising

- Thijs Schaap (coördinator)

fundraising@voltnederland.org