Ontwikkelingen rondom Europees onderzoek

De laatste paar maanden is de Europese Unie druk bezig met Horizon Europa. Dit is een nieuw project van de Europese Commissie, dat het vervolg wordt op Horizon 2020, het huidige wetenschappelijke programma. Horizon Europa bestaat uit twee delen; een kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en een specifiek programma voor de uitvoering. Het zou het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieproject ooit moeten worden.

Onderzoek is mede basis van onze huidige levensstandaard, economische welvaart en politieke onafhankelijkheid. Om ons toekomstig welzijn te garanderen en de milieu- en sociale uitdagingen van morgen onder de knie te krijgen, is technische en wetenschappelijke vooruitgang nodig. Het wetenschapsbeleid van Volt is gericht op het creëren van een steeds uitbreidend Europees onderzoekslandschap dat innovatief en concurrerend is, maar dat tegelijkertijd kernwaarden opneemt zoals vrijheid en duurzaamheid.

In het huidige wetenschappelijke programma van de EU (Horizon 2020) wordt ernaar gestreefd om tegen 2020, 3% van het BBP uit de EU aan onderzoek uit te geven, maar de lidstaten halen deze norm niet en bovendien bestaan er grote verschillen tussen nationale onderzoeksbudgetten.  Er is voor de periode van 2021 t/m 2027 een bedrag van ruim 94 miljard euro voor begroot.

De VS met Silicon Valley en opkomende machten zoals India en China streven de EU voorbij zoals blijkt uit de aantallen wetenschappelijke publicaties en het feit dat bijvoorbeeld China  meer octrooiaanvragen indient dan alle OESO-landen samen. Cijfers van de OESO over onderzoeksuitgaven laten zien dat het EU-gemiddelde ligt onder dat van de VS, China en zelfs onder het OESO-gemiddelde. Het is dus zaak Europese onderzoeksprogramma's verder te intensiveren. Om de lidstaten verder te stimuleren wil Volt inzetten op  4% van het EU-brede BBP voor onderzoeksdoeleinden te behalen in 2025. Hogere onderzoeksuitgaven hebben een positieve invloed op de concurrentiepositie, de productiviteit en de economische groei.