Onderwijs in tijden van de coronacrisis

Wat is het doel van onderwijs? Even leek het doel van onderwijs te zijn teruggebracht tot de opvang van kinderen. De uitspraken van Rutte leverden woedende reacties op van leraren. Hoezo moeten leraren kinderen opvangen zodat hulpverleners aan het werk kunnen blijven? Zijn scholen een veredelde kinderopvang?

Nu kinderen thuis zitten, lijkt het besef van de waarde van onderwijs weer te groeien: ouders proberen hun kinderen thuis te begeleiden en merken hoe lastig dat is. Onderwijs is bedoeld om kinderen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, om ze samen te leren leven en om ze te kwalificeren voor het leven nu en later. Het onderwijs is een beroep, geen bijtaak. Nu de scholen dicht zijn wordt dat glashelder, maar ook dat de ouders de leraren hard nodig hebben. De kansen en mogelijkheden van een kind worden vele malen groter als de ouder betrokken is bij het onderwijs en de schoolaanpak ondersteunt.

Scholen zijn nu druk bezig om op de korte termijn het ‘leren op afstand’ in te voeren. Er worden programma’s gemaakt, handleidingen geschreven en helpdesks ingericht. Ouders en kinderen worden geïnformeerd en geïnstrueerd over hoe het onderwijs op afstand wordt vormgegeven. Het zal enkele dagen duren voordat alles goed is opgestart.

Ouders en leraren gaan deze uitdaging samen aan. Er wordt veel van hen gevraagd. Nu nog kunnen kinderen bezig blijven met de leerstof en thema’s waar ze al aan werkten toen de school nog open was. Straks zal ook nieuwe leerstof worden overgebracht. Ook als de nieuwigheid van het leren op afstand eraf is, willen we kinderen blijven motiveren en (digitaal) op elkaar betrekken.

Dat sluit goed aan bij wat ik uit de themabijeenkomsten over onderwijs heb opgehaald: meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, voor leren samen leven, voor Europees burgerschap, voor vaardigheden; in het onderwijs willen we ongelijkheden wegnemen en kansen creëren voor kinderen en jongeren; we willen leerkrachten de ruimte geven om onze kinderen en jongeren op te leiden; we willen niet alleen kinderen, maar ook volwassenen de mogelijkheden bieden om levenslang te leren; we moeten de handen ineen slaan om onderwijs te moderniseren. Ouders en leraren moeten elkaar versterken en leraren moeten de waardering krijgen die zij verdienen.

Doordat de kinderen nu noodgedwongen thuis onderwijs volgen, raken we weer doordrongen van het belang van goed onderwijs, groeit de waardering voor leerkrachten en krijgt de modernisering van onderwijs een boost. Zo is een crisis toch nog ergens goed voor.

Erik Peperkamp

Thema-coördinator ‘Onderwijs’

Geplaatst op 2020-03-23.