Nieuwkomer Volt jaagt op de pro-Europese stemmer: ‘Het is logisch dat onze toekomst in Europa ligt’

Partijvoorzitter en lijsttrekker Reinier van Lanschot (M) van de nieuwe politieke partij Volt in Groningen. © ANP Bron:Trouw

Terwijl de meeste politieke partijen nog bijkomen van de Provinciale Statenverkiezingen is één partij al volop bezig met de volgende ronde. Nieuwkomer Volt begint al vroeg met campagnevoeren voor de Europese Verkiezingen. De partij jaagt op de stemmen van internationale studenten en expats.

Reinier van Lanschot (29) haalt in zijn toespraken graag de film ‘Back to the future’ aan. De boodschap van die sciencefiction-comedy: een kleine verandering in het heden kan grote gevolgen hebben in de toekomst. Toepasselijk, vindt de lijsttrekker van de Nederlandse tak van Volt. Een jonge, pan-Europese politieke beweging die bij de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement in ten minste zes Europese lidstaten meedoet. Hun inzet is duidelijk. Met een eigen Europese fractie de EU van binnenuit democratischer maken, zodat Brussel daadkrachtiger kan optreden en grote problemen kan aanpakken.

De bijeenkomst van Volt in een café in Amsterdam-West had ook een borrel van een studentenvereniging kunnen zijn. Van de ongeveer twintig aanwezigen zijn verreweg de meesten in de twintig. Met een biertje in de hand of een fles wijn op een nabije statafel, staan ze in kleine groepjes te praten. Maar het gaat even niet over studieresultaten of vroege colleges. Op deze politieke speeddate-avond bespreken ze de toekomst van Europa.

“Wat vind jij van de grote economische verschillen tussen lidstaten in de EU?”, vraagt de zeventienjarige Bibi Wielinga aan haar gesprekspartner. Ze staat op plaats vier van de kandidatenlijst van Volt. Op 23 mei is ze nog niet oud genoeg om op zichzelf te stemmen, maar mocht ze verkozen worden dan neemt ze na haar achttiende verjaardag plaats in het Europees Parlement. De vraag leest ze voor van het kaartje in haar hand. Nog voor ze een antwoord heeft gekregen roept een van de organisatoren van het evenement alweer: “Tijd om afscheid te nemen van je partner, de vijf minuten zijn om.”

De tijd dringt

Elke week heeft Volt politieke bijeenkomsten, georganiseerd door twintig lokale afdelingen, verspreid over het hele land. Vrijwilligers gaan met flyers de straat op en partijvoorzitter Laurens Dassen fietst iedere dag met zijn paarse Volt-vlag een rondje door Amsterdam. Dat de campagne van Volt al in alle hevigheid is losgebarsten is niet alleen omdat de nieuwe partij naamsbekendheid wil opbouwen. Ze zetten zich ook in om internationale studenten en expats uit andere Europese lidstaten die nu in Nederland wonen te motiveren hier te gaan stemmen. Die moeten zich dan wel vóór 9 april registreren in de gemeente waar ze wonen. De tijd dringt dus. Op universiteitscampussen hangen de vrijwilligers van Volt daarom posters op die internationale studenten moeten herinneren aan de deadline en op Instagram laat een aflopende teller iedere dag zien hoeveel tijd expats nog hebben om zich te registreren.

De Duitse Jeanine Gölz (27) heeft haar registratieformulier al opgestuurd naar de gemeente Amsterdam. Voordat ze naar de Nederlandse hoofdstad te verhuisde om aan haar promotieonderzoek te beginnen volgde ze de activiteiten van de Duitse tak van Volt al op de voet. Na haar verhuizing zocht ze op wat volt in Amsterdam organiseerde en besloot ze actief te worden. “Ik woon hier nu zes maanden en voel me hier thuis”, zegt Gölz, “Maar natuurlijk voel ik me ook nog betrokken bij Duitsland. Door actief te worden voor Volt kan ik een bijdrage leveren in beide landen.”

De jonge ‘Volters’ zijn van de generatie voor wie de Europese Unie een vanzelfsprekendheid is. Vrijwel allemaal hebben ze een tijdje in het buitenland gestudeerd of gewerkt en hun vrienden wonen over de hele wereld. Ze geloven stuk voor stuk dat de oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd in Europa liggen. Of het nou gaat om het tegengaan van klimaatverandering of het stimuleren van technologische innovatie. Volt is wat hen betreft het pro-Europese antwoord op het populairder wordende nationalistische gedachtegoed dat leidde tot een brexit en de groei van partijen als Forum voor Democratie. Van Lanschot: “Het is zo logisch dat onze toekomst in Europa ligt, net zoals één en één twee is.”

Volt in het Europees Parlement

Nederlandse politieke partijen werken in het Europees Parlement samen in grotere Europese fracties, waarvan de christen democratische en de sociaal democratische fracties de grootste zijn. Volt wil zich na de verkiezingen niet aansluiten bij een bestaande fractie, maar zelf een nieuwe Europese groep vormen. Hiervoor moeten zij tenminste 25 van de 705 zetels bemachtigen, verdeeld over ten minste zeven lidstaten. Als dat lukt kan Volt aanspraak maken op financiering vanuit de EU, gebruik maken van kantoorfaciliteiten én aanschuiven bij het overleg van de fractievoorzitters, waar met regelmaat belangrijke beslissingen worden genomen. In Nederland zijn 26 zetels te verdelen, daarvan wil Volt er twee halen. Vijf jaar geleden waren in Nederland 182.836 stemmen nodig voor één zetel in het Europees Parlement.

De ideeën van volt

Door heel Europa doet Volt mee met hetzelfde verkiezingsprogramma. Daarin schrijven ze onder andere dat ze voorstanders zijn van een federaal Europa, met een Europese regering en een Europese president die direct verkozen wordt door de bevolking. Het Europees Parlement moet volgens Volt initiatiefrecht krijgen, zodat het net als de Europese Commissie wetsvoorstellen kan doen. Daarnaast wil de nieuwe Europese partij dat Europeanen directer bij de besluitvorming van de EU worden betrokken, door middel van digitale platforms en bijeenkomsten. Die democratiseringsagenda is niet het einddoel van Volt, maar een middel om ervoor te zorgen dat burgers het vertrouwen in de EU terugkrijgen en dat Brussel daadkrachtiger kan optreden. Volt wil een helder migratiebeleid met oog voor mensenrechten, een quotum voor meer vrouwen in topfuncties en een EU-brede CO2-heffing.

 

 

Bron: https://www.trouw.nl/democratie/nieuwkomer-volt-jaagt-op-de-pro-europese-stemmer-het-is-logisch-dat-onze-toekomst-in-europa-ligt-~af9d8866/