Multinationals eerlijk meebetalen

In de laatste tien jaar is de belasting die multinationals betalen gemiddeld met 2 procent gedaald. Landen, ook binnen Europa, concurreren met elkaar door hun winstbelasting te verlagen. Die is in de laatste 20 jaar met ca. 10% gedaald en bedraagt in veel EU-landen inmiddels 15% of minder.  

Veel multinationals verlagen hun bijdrage nog verder door slimme belastingconstructies: belastingontwijking en -ontduiking. De grootste techbedrijven, zoals Facebook, betalen bovendien nauwelijks belasting voor het gebruik van consumenten data. Het uitstoten van CO2 wordt verder niet belast.

Voor burgers is de belasting de laatste 10 jaar juist 6 procent gegroeid! Kortom: de burger draagt procentueel gezien steeds meer bij aan de totale rijksinkomsten. Dit is inmiddels opgelopen tot bijna 80%.

Volt wil deze ongelijkheid in de EU oplossen:

  • Minimale winstbelasting in alle landen van 15%
  • Betalen van belasting in het land waar de producten zijn geleverd. Dus geen belastingontwijking door omzet en winst in andere landen te laten vallen.
  • Een digitaks van 3% over de omzet van grote techreuzen zoals Facebook en Apple
  • Een eerlijke CO2 heffing, zodat elk bedrijf meebetaalt aan haar vervuiling